Skrypt - Bardach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 9562
Wyświetleń: 11739
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt - Bardach - strona 1 Skrypt - Bardach - strona 2 Skrypt - Bardach - strona 3

Fragment notatki:

PODRĘCZNIK BARDACHA CZĘŚĆ I - KRÓLESTWO POLSKIE: I RP ROZDZIAŁ II - MONARCHIA PATRYMONIALNA II. ŹRÓDŁA PRAWA I ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA 9. Polskie prawo zwyczajowe: źródła praktyki - dyplomy książęce potwierdzające czynności prawne osób prywatnych, książęce akty nadania, akty sądowe i prywatne „ Księga Henrykowska ” - akty prawne i opis transakcji zawieranych przez klasztor cystersów w Henrykowie na Śląsku w XIII i XIV wieku, rodzaj księgi uposażeń formularze czynności prawnych - znane z wieków XIII i XIV, ich stosowanie prowadziło do ujednolicenia prawa, były one praktycznymi podręcznikami prawa „ Księga elbląska ” - spis prawa zwyczajowego sporządzony w języku staroniemieckim, nazywany też „ Najstarszym zwodem prawa polskiego ”, odkryty w bilbliotece w Elblągu w XIX wieku, podkreślano rodzinne pochodzenie i odrębność prawa polskiego, zachowane przepisy regulują organizację sądów, postępowania sądowego i prawa karnego roczniki - powstały z tablic paschalnych, określały datę wielkanocy i kalendarz liturgiczny, występowały w kościołach większych, mnisi dokonywali na nich zapisków marginalnych i interlinearnych, z których powstały roczniki: świętokrzyski z 1122 r., poznański, kamieniecki hagiografia - żywoty świętych pańskich - „Vita sanctia Adalberti” z 1004 roku, żywot św. Ottona z XII w. itd. kroniki - bezpośredni przekaz wydarzeń - kroniki: Vidukinda - informacje o Mieszku I, Kietmara - informacje o Bolesławie Chrobrym, Kroniki Krzyżackie, Kronika Kosmasa, Pulavy, KRONIKI POLSKIE: Galla Anonima, Kadłubka, Mierzwy, Śląskie, Janka z Czarnkowa, Historia Polska Jana Długosza listy - poznaje się fakty, o których piszący listy wiedzieli z autopsji 10. Prawo stanowione: przywileje jednostkowe - wydawane na rzecz osób fizycznych, możnowładców, rycerzy czy osób prawnych przywileje immunitetowe - największa grupa przywilejów jednostkowych, ograniczały prawo książęce na rzecz ich odbiorców (panowie duchowni i świeccy), regulowały życie ludzi zamieszkałych w ich dobrach przywileje ziemskie - obejmowały wszystkich członków jednego lub więcej stanów statuty - ustanawiane przez panującego normy prawne regulujące poszczególne dziedziny życia państwowego, np. statuty Krzywoustego dotyczące np. zasad dziedziczenia tronu pryncypackiego edykty - wydawane przez władcę, dotyczyły np. prawa sądowego 11. Prawo kościelne a prawo kanoniczne: prawo kanoniczne - zespół norm prawnych wytworzyonych przez kościół a regulujących stosunki kościoła wewnątrz i zew. prawo kościelne - zespół norm regulujących stosunki kościoła wewnątrz i na zew. bez względu na to, przez kogo są stworz. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz