Inwestycje celu publicznego - strona 331

Instrumenty ekonomiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

na celu podniesienie poziomu stanu środowiska poprzez nieużywanie niektórych opakowań, stosowanie technik...

Prawo gospodarcze a konstytucja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

stanu środowiska. FINANSE PUBLICZNE Art. 216. Środki finansowe na cele publiczne są gromadzone...

Rynek kapitałowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

prywatnego jak i publicznego. Remitent papierów wartościo­wych decyduje się na ich emisję w celu uzyskania...

Rachunkowość finansowa- wykład 2,3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1806

III. Należności długoterm inowe IV. Inwestycje długoterm inowe 1. Nieruchom ości 2. W artości niem...

Historia administracji - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Karol Lelek
 • Historia administracji
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 4130

infrastrukturę. Celem polskich polityków była aukcja wojska (dla bezpieczeństwa), jeśli chodzi o politykę...

Finanse - materiały na zaliczenie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • dr Krzysztof Waliszewski
 • Finanse
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2989

Obecnym prezesem jest Ludwik Sobolewski. GPW jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie...

Marketing - wykłady, dr Hadrian

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Hadrian
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 7749

koncepcji cenotwórstwa, promocji i dystrybucji idei dóbr i usług w drodze wymiany realizujących cele osób...