Inwestycje bezpośrednie - strona 95

Makroekonomia wprowadzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

w innych przedsiębiorstwach, gdzie są zużywane. Inwestycje - zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa...

Encyklopedia rachunkowości - N

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

otrzymania zapłaty. Oprócz prawa oczekiwania zapłaty z tytułu sprzedaży n. są konsekwencją bezpośrednich...

Polityka gospodarcza - notatki na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 945
Wyświetleń: 8253

stopy podatkowej od zysków przeznaczonych na inwestycje ; stwarza to bezpośrednie zachęty do wzrostu...

Aktywa inwestycyjne- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

, rozdział 4.1 – 4.3.3.3, 4.4. A. Aktywa trwałe IV. 1. 2. 3. 4. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości...

Makroekonomia - kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Gabriela Wronowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 2926
Wyświetleń: 8575

, planowane inwestycje 50, produkcja 210. Jaka jest wielkość planowanych wydatków? O ile zmieni się poziom...

Makroekonomia - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marta Sordyl
 • Makroekonomia
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 3605

wytwórczych w tym procesie = wydatkom na dobro finalne. Efekt popytowy inwestycji-polega na tym, że inwestycje...