Inwestycje bezpośrednie - strona 285

Pomoc gospodarcza- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 371
Wyświetleń: 742

inwestycja, przedsięwzięcie) Programowa(ma charakter reformy, modernizacji, wymaga wielu przedsięwzięć...

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

i pasywów - ryzyko inwestycji - zmiana wartości rynkowej instrumentu o stałym oprocentowaniu pod wpływem...

Analiza finansowa- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Gorczyńska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1379

201 należności 7157 9249 653 493 inwestycje krótko. 492 1841 29 33 aktywa obrotowe 7755 11433 905 727...

Portfel inwestycyjny - skrypt

 • dr hab. Witold Bolt
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4634

, by przewidzieć wszystkie czynniki mogące w istotny sposób wpłynąć na zrealizowany wynik inwestycji...

Sprawodzania finansowe firmy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Bogusława Bek-Gaik
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1911

 0 1. Od jednostek powiązanych   2. Od pozostałych jednostek   IV. Inwestycje długoterminowe 0  1...

Rynek pienieżny - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1995

/365, 30/360 US, 30/360 EUR. ACT/ACT bieżący/bieżący Pomiędzy rozpoczęciem, a wygaśnięciem inwestycji...

Marketing usług - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

w inwestycjach. Nastąpiło dalsze nasilenie procesów dezinflacyjnych, co obrazuje spadek dwunastomiesięcznego...

Testy stosunki gospodarcze

 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
 • mgr Łukasz Sońdka
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 539
Wyświetleń: 5334

eksportu na rynek niemiecki, nie będzie to miało bezpośredniego wpływu na nasz eksport, W długim okresie...