Inwestycje bezpośrednie - strona 284

Reżimy polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2177

większości parlamentarnej Prezydent nie pochodzi z wyborów bezpośrednich, powszechnych, wybierany...

Badania marketingowe - rodzaje metod

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maciej Tokarski
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1239

informacji w trybie bezpośrednim i pośrednim - Określenie jednostek badania, wielkości próby i metod doboru...

Rodzaje obserwacji i jej zalety

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4333

wyróżnić następujące jej rodzaje: a) bezpośrednią i pośrednią; b) kontrolowaną i niekontrolowaną; c) jawną...

Rodzaje kanałów dystrybucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grażyna Złotkowska
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1827

wytwórców produktów tzw. dystrybucja bezpośrednia lub zlecane pośrednikom - dystrybucja pośrednia...

Arthur Schopenhauer - Świat jako wola

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 399

bezpośrednie w jego świadomości, ale jako takie nie przybrała w pełni formy przedstawienia, w której przedmiot...

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksandra Szewieczek
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

ubezpieczenia bezpośrednie i pośrednie można wyróżnić: Składki pochodzące od ubezpieczających w przypadku...

Wykłady - portfel inwestycyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Michał Polasik
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 420
Wyświetleń: 6566

Langego , Wrocław 1992 r. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe...

Myśl ekonomiczna po 1870 r

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1050

maszynowego) na drodze inwestycji wtedy wszystkie elementy kosztów stają się zmienne. Marshall do analizy cen...

Analiza Bilansu Przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3066

niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe inwestycje długoterminowe międzyokresowe...