Inwestycje bezpośrednie - strona 284

Reżimy polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2219

większości parlamentarnej Prezydent nie pochodzi z wyborów bezpośrednich, powszechnych, wybierany...

Badania marketingowe - rodzaje metod

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maciej Tokarski
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1267

informacji w trybie bezpośrednim i pośrednim - Określenie jednostek badania, wielkości próby i metod doboru...

Rodzaje obserwacji i jej zalety

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4452

wyróżnić następujące jej rodzaje: a) bezpośrednią i pośrednią; b) kontrolowaną i niekontrolowaną; c) jawną...

Rodzaje kanałów dystrybucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grażyna Złotkowska
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1869

wytwórców produktów tzw. dystrybucja bezpośrednia lub zlecane pośrednikom - dystrybucja pośrednia...

Arthur Schopenhauer - Świat jako wola

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 441

bezpośrednie w jego świadomości, ale jako takie nie przybrała w pełni formy przedstawienia, w której przedmiot...

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksandra Szewieczek
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

ubezpieczenia bezpośrednie i pośrednie można wyróżnić: Składki pochodzące od ubezpieczających w przypadku...

Wykłady - portfel inwestycyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Michał Polasik
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 455
Wyświetleń: 6608

Langego , Wrocław 1992 r. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe...

Myśl ekonomiczna po 1870 r

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1057

maszynowego) na drodze inwestycji wtedy wszystkie elementy kosztów stają się zmienne. Marshall do analizy cen...

Analiza Bilansu Przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3115

niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe inwestycje długoterminowe międzyokresowe...