Inwestycje bezpośrednie - strona 286

Zmiany w bilansie

 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2023

w budowie pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy...

Polityka Społeczna UE

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1477

że polityka społeczna jest czynnikiem produktywnym, rodzajem inwestycji podnoszącym efektywność gospodarowania...

Filozofia społeczna - wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1736

aby rządziły nim wartości charakterystyczne dla kobiet. Czy stworzone do rodzenia dzieci i inwestycji...

Zarządzanie strategiczne i strategia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022

- kursy walutowe -nowe technologie -informacje i łączność -przepisy prawne -inwestycje zagraniczne...

Kwestia społeczna, polityka społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1890

) Inwestycja w kapitał ludzki (edukacja, wyrównywanie szans) ; w Europie polityka prorodzinna związana...

Podstawowe relacje ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Kulisa
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1729

krótkoterminowych może być pokryta z aktywów tzn. środków pieniężnych lub innych inwestycji krótkoterminowych...