Inwestycje bezpośrednie - strona 247

Weksel

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

- częstość wypłaty odsetek w ciągu roku t - liczony w latach termin wykupu obligacji Rentowność inwestycji...

Analiza dochodu i ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr.A.Barembuch
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1582

ZADANIE 1. (J) Rozpatrzmy następującą inwestycję: zainwestowana kwota wynosiła 15.000 zł i dała w efekcie...

Rachunkowość i jego istota

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1715

długoterminowe inwestycje długoterminowe długookresowe rozliczenia międzyokresowe Wartości niematerialne i prawne...

Międzynarodowe prawo gospodarcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2436

i rolnicza -inwestycje zagraniczne -opodatkowanie -z punktu widzenia podmiotów można wyodrębnić 2 płaszczyzny...