Inwestycje bezpośrednie - strona 246

Macierz "BCG" - prezentacja krytyczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1491

, ponieważ trzeba programować inwestycję w celu wprowadzenia z jednej strony technik pozwalających na produkcję dużych serii...

Perspektywy oceny w strategicznej karcie wyników

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 553

z zaangażowanego kapitału, - stopa zwrotu z inwestycji, - poziom wartości dodanej, - poziom wartości rynkowej(3...

Rynek kapitałowy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

poręczeń ,wystawianie poręczeń e) zarządzanie powierzonymi pieniędzmi f) doradztwo w zakresie inwestycji...

Kategorie dochodowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

(konsumpcja) oraz celów rozwojowych (inwestycje). Dochód przyjmuje formę pieniężną, ale jego treścią są towary...

ćw.1 funkcje makroekonomii

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • A. Szynka
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1309

Inwestycje - zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa Oszczędności - część dochodu...

Zbilansowana karta dokonań

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1519

poza środkami trwałymi inwestycje w szkolenia pracowników, inwestycje w systemy informacyjne oraz tworzenie...

Zadanie aktualizacji mapy- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Andrzej Jagielski
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 623

G3 "Geodezyjna obsługa inwestycji". Aktualizacja polega na pomierzeniu w terenie i wniesieniu...

Wywłaszczenie nieruchomości- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Józef Hernik
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1162

albo nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Polega...