Intonacja - strona 13

Sęk - streszczenie

 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2002

porównania społeczne i presję w kierunku zgodności, pytania sugerujące odpowiedź ze względu na intonację...

Analiza stylistyczna tekstu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1645

grup głoskowych, wykorzystanie akcentu i intonacji, rymu i rytmu. 3.5.1. Dźwięki mowy w funkcji...

Filologia romańska - morfologia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Renata Jarzębowska-Sadkowska
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 854
Wyświetleń: 4116

Zawiera opracowanie kilkudziesięciu najważniejszych tematów i pojęć, a także opracowanie klas gramatycznych i liczne przykłady. Składa się z 34 stron i porusza następujące kwestie: morfologia i leksykologia, leksykografia, semantyka, morfemy, formacja słowotwórcza, etymologia, czasowniki zwrotne, t...

Komunikacja w negocjacjach

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Negocjacje
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3507

, uległość 4. Intonacja głosu Głośna, ostra - oburzenie, dominacja Zimna, spokojna - opanowanie...

Gatunki wypowiedzi, akty mowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1645

gatunków oralnych: słyszalność - wykorzystanie dźwięków mowy, artykulacyjne nacechowanie (intonacja, siła...

Wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316

nas nieco rozczarował , jestem trochę zajęty. Prozodyczne(akcent, intonacja, pauzy): Jeszcze się panu...

Udar mózgu - czynniki i opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1330

(zaburzenia barwy emocjonalnej, rytmu i intonacji mowy) aleksja akalkulia agrafia afazja ruchowa (motoryczna...