Instrument pochodny - strona 18

note /search

Kontrakty forward

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2065

forward Pojęcie kontraktu forward Najprostszymi pod względem konstrukcji instrumentami pochodnymi...

Rynki Finansowe pytania na egzamin

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 8211

transakcje terminowe 112. Finansowe instrumenty pochodne sklasyfikowane według instrumentu bazowego możemy...

Rynek kapitałowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3332

w instrumenty pochodne currency founds - związane z rynkiem walutowym; mogą być katalizatorem kryzysów...

Portfel inwestycyjny - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 9170

equity, fundusze funduszy, nieruchomości, instrumenty pochodne, instrumenty kredytowe, produkty...

Wykład VII z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

oczekiwana aprecjacja KW w stosunku do kursu forward Pomiar premii za ryzyko Ceny instrumentów pochodnych...

Wymogi kapitałowe w UE- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

lub walut, - kredytowe instrumenty pochodne, zabezpieczenie transzowe. Banki, które przy szacowaniu ryzyka...