Papiery wartościowe - Obligacje emisyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Papiery wartościowe - Obligacje emisyjne - strona 1 Papiery wartościowe - Obligacje emisyjne - strona 2 Papiery wartościowe - Obligacje emisyjne - strona 3

Fragment notatki:

Papier wartościowy - dokument potwierdzający prawa inkorporowane.
Papiery dłużne, udziałowe, instrumenty pochodne.
PAPIERY DŁUŻNE:
Obligacje - zobowiązanie, wierzytelność, dokument stwierdzający niedokładną wierzytelność, zobowiązanie emitenta względem nabywcy.
Ustawa o obrocie publicznym określa, kto może być emitentem obligacji.
W obrocie niepublicznym obligacje może wyemitować każda osoba fizyczna.
Cechy obligacji dopuszczonych do publicznego obrotu:
standard emisyjny - cechy danego instrumentu, warunki stron, warunki realizacji świadczeń;
zabezpieczenie emisji - majątkiem spółki, zabezpieczenia w postaci gwarancji, żeby uwiarygodnić emitenta;
cena emisyjna - ustala emitent; na rynku pierwotnym cenę ustala emitent, na rynku wtórnym cenę ustala się na podstawie prawa popytu i podaży.
Najważniejsze rodzaje obligacji wg różnych kryteriów i zasad:
w formie zmaterializowanej i zdematerializowanej ze względu na emitenta:
obligacje skarbowe, euroobligacje, obligacje przedsiębiorstw, bankowe, komunalne;
ze względu na prawo do świadczenia:
nieoprocentowane (sprzedawane z dyskontem), oprocentowane Obligacje oprocentowane - stałe, np. 10% rocznie, zmienne - w zależności od innego instrumentu bądź kategorii rynkowej, np. inflacji, rentowności (bonów skarbowych, indeksów giełdowych). Inne rodzaje obligacji to: obligacje zamienne (na akcję), obligacje ogołocone (pozbawione wszelkich praw), obligacje tandetne (za małe pieniądze).
ze względu na rodzaj obligacji, rodzaj zabezpieczenia:
obligacje hipoteczne,
obligacje korporacyjne,
obligacje skarbowe - Skarb Państwa gwarantuje spłatę.
Na giełdzie papierów wartościowych emitowane są tylko obligacje skarbowe o różnym terminie zapadalności, wszystkie emitowane są w seriach; część możemy kupić, część skierowana jest do instytucji finansowych (zakłady ubezpieczeń, banki), na CETO - rynek pozagiełdowy - emitowane są obligacje komunalne i przedsiębiorstw.
Najważniejsze obligacje emisyjne:
dwuletnie (najkrótsze) - DOS - o stałym oprocentowaniu, gdzie jest ono wypłacone po zakończeniu trwania obligacji (2 lata). Można nabyć je na rynku wtórnym wg kursu dnia;
trzyletnie TZ - o zmiennym oprocentowaniu liczonym rentownością 13tygodniowych bonów skarbowych + marża;
czteroletnie z rocznym okresem odsetkowym CO - odsetki wypłacane co roku, oprocentowanie liczone: inflacja + marża;
dwuletnie zerokuponowe (bez odsetek) OK. - sprzedawane bez odsetek, wartość nominalna 1 000zł; poprzednie miały wartość 100zł;


(…)

… są na giełdach światowych.
GDR - generowane na giełdach UE.
ADR - generowane na giełdach amerykańskich.
Zamiennik można zamienić na akcję na polskiej giełdzie. GDR i ADR - spadają kursy to u nas na giełdzie też spadają. Na innej giełdzie kursy rosną to na ADR i GDR nic się nie zmienia.
PP - prawa poboru. Jest to samodzielny papier wartościowy, objęcie prawa poboru przynależy tylko dotychczasowym akcjonariuszom…
… posiadające zgodę, muszą otworzyć rachunek w departamencie NBP.
Bony skarbowe mają różny termin zapadalności od 1 dnia do 52 tygodni. Najpopularniejsze na przetargach są najkrótsze i najdłuższe. Najpopularniejsze były 13tygodniowe. Rentowność tych bonów jest wielkością indeksu do wyznaczenia oprocentowania obligacji.
Sprzedawane są na przetargach, tzn. że jeżeli nominał = 1 000zł składając ofertę kupna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz