Inkaso - strona 13

Kredyt dyskontowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

jest poczony zwykle z rozliczeniami przy pomocy bankowego inkasa dokumentowego. W przypadku kredytu wekslowego...

Wykład - zagadnienia do egzaminu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 413

jest zarazem trasatem. Weksle mogą być wykorzystane: w transakcjach inkasa dokumentowego, w akredytywie...

Podatki - opłaty lokalne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2793

fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ustawa...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

od nieruchomości może być pobierany od osób fizycznych w drodze inkasa. Decyzja taka jest podejmowana przez radę...

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksandra Szewieczek
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

zainkasowanej, ale tylko w przypadku czasowego i kwotowego pokrywania się przypisu z inkasem składki. System...

Podatki lokalne - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2072

. Rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa...