Inkaso - strona 14

Podatki lokalne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • System podatkowy
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2429

. Rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa...

Analiza finansowa spółki "Bakoma"

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 903

o 2,12) Wskaźnik przedstawia liczbę cykli inkasa przeciętnego stanu należności. Firma zwolniła czas...

Handel zagraniczny

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Handel międzynarodowy
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3346

międzynarorodowymi posiadającymi swoich korespondentów za granicą. Inkaso spedytorskie wydawane jest w zamian...

Rachunkowość bankowa 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1141

papierami wartościowymi), operacje zlecone (rachunek bieżący-bankowe inkaso faktur, akredytywa, polecenie...