Inkaso - strona 10

Podatki lokalne- wykad 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
 • Podatki lokalne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1211

pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso...

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksandra Szewieczek
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 147
Wyświetleń: 952

działalności lokacyjnej związane z: Inkasem składek Zarządzaniem portfelem umów ubezpieczenia, umów...

Zadania ekonomia 2010

 • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1183

pod uwagę następujące założenia: Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wynosiły 550 tys. zł (okres inkasa...

Opłata skarbowa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 497

lub na jego rachunek. Rada gminy może zarządzić jej pobór w formie inkasa. Możliwości zwrotu opłaty: @ od dokonania...

Sieć gazowa-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952

/24*t ; Qs-zużycie gazu odczytane przez inkas, kg-wsp, nierównom, godzinowej(1,32-1,55), t -liczba dni...

Wykład - płatnik i inkasent

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta. PŁATNIK...