Inkaso - strona 11

Przekaz - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

do spełnienia świadczenia z rąk przekazanego do rąk odbiorcy przekazu. Zlecenie do inkasa Pomiędzy przekazującym...

Wykład - płynność finansowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 336
Wyświetleń: 882

terminy ich płatności. 2. Cykl obrotu należnościami w dniach (cykl inkasa, należności, ściągania...

Wykład - formy rozliczeń pieniężnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 147
Wyświetleń: 875

; akredytywa; inkaso; karta kredytowa (płatnicza); rozliczenia planowe; okresowe rozliczania saldami; polecenie...

Wykład - Zarządzanie kapitałem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 623

inkasa = Liczba dni Ruch okrężny środków obrotowych Faza 1 - wydanie środków pieniężnych na zakup...

Podatek rolny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określać inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Osobom...