Przekaz - definicja i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekaz - definicja i rodzaje - strona 1 Przekaz - definicja i rodzaje - strona 2 Przekaz - definicja i rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

Przekaz (art. 921 1-5 )
Pojawił się w kc na skutek noweli lipcowej z 90' i w dużej mierze opiera się na regulacji tej instytucji z kz.
Przekaz to szczególna figura prawa cywilnego gdzie zaangażowane są 3 podmioty:
przekazujący przekazany odbiorca przekazu Definicja (art. 921 1 ) Przekaz to jednostronna czynn. pr. przekazującego, która zawiera podwójne upoważnienie:
dla przekazanego do spełnienia świadczenia do rąk odbiorcy przekazu
dla odbiorcy przekazu do przyjęcia świadczenia i zaliczenia go na rachunek przekazującego
Tu uwidacznia się gospodarczy sens przekazu otóż spełnienie 1 świadczenia, tego które przekazany spełnia do rąk odbiorcy przekazu zastępuje dwa świadczenia, które musiałyby być spełnione oddzielnie, (świadczenia na lini przekazujący - przekazany i przekazujący - odbiorca przekazu)
Przekaz dość rzadko występuje samodzielnie , jest wykorzystywany w innych konstrukcjach prawnych np. weksla trasowanego czy czeku
Cechy czynność jednostronna - oświadczenie przekazującego (wszystkie umowy dwustronne)
czynność upoważniająca - nie rodzi ani zobowiązania ani nie powoduje rozporządzenia
odpłatna bądź nieodpłatna
czynność odwoływalna - może być odwołana przez przekazującego poza wyjątkami:
przekazany nie przyjął go
przekazany nie spełnił świadczenia
Przedmiot Świadczenie , do którego zobowiązuje się przekazany może mieć dowolną treść
Forma Jest dowolna przy przekazie jako czynności samodzielnej, jeśli przekaz występuje wraz z inną konstrukcją, wówczas przepis szczególny może zastrzegać szczególną formę np. weksel
Relacje między podmiotami w ramach przekazu 1. przekazujący - przekazany (stosunek pokrycia)
Art. 921 4 . [Przekazany dłużnikiem przekazującego] Jeżeli przekazany jest dłużnikiem przekazującego co do przekazanego świadczenia, jest on obowiązany względem niego do zadośćuczynienia przekazowi.
Ustawodawca zdaje sobie sprawę, że w ramach stosunku pokrycia mogło istnieć jakieś inne zobowiązanie. Wskazany wyżej przepis dotyczy właśnie tego istniejącego zobowiązania a nie samego przekazu, tzw. przekaz w dług - przekazany był dłużnikiem przekazującego a sam przekaz nastąpił ze względu na ten dług. Przekazany jest zobowiązany do zadośćuczynienia przekazowi czyli do spełnienia należnego przekazującemu świadczenia do rąk odbiorcy przekazu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz