Finanse i bankowość - egzamin - wskaźnik rentowności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość - egzamin - wskaźnik rentowności - strona 1 Finanse i bankowość - egzamin - wskaźnik rentowności - strona 2 Finanse i bankowość - egzamin - wskaźnik rentowności - strona 3

Fragment notatki:

……………………………………..
(podpis studenta)
……………………………………. W /VIII /09
(data)
Sob. - niedzielne …………………………………….. ………………………………………..
(imię i nazwisko) (typ studiów)
……………………………………..
(nr albumu)
Uwaga: właściwe odpowiedzi wpisać lub zaznaczyć kуłkiem
TEST EGZAMINACYJNY Z PRZEDMIOTU : Bankowość
Pytanie 1
Bieżące zwiększanie płynności w systemie bankowym jest dokonywane przez bank centralny za pomocą następujących instrumentów:
a/ podwyższanie norm rezerw celowych d/ wprowadzenie limitu lokat dla banków
b/ operacje odkupu bonуw pieniężnych e/ operacje odkupu bonów skarbowych
c/ redyskonto weksli f/ wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Pytanie 2
Wskaźnik rentowności obrotu w banku informuje o następującej relacji:
a/ wynik finansowy/przychody d/ zysk/depozyty
b/ wynik finansowy/kapitały własne e/ kapitały własne/depozyty
c/ kapitały/aktywa f/ aktywa płynne/pasywa płynne
Pytanie 3
Zabezpieczeniu przez banki ryzyka rozliczeń przedsiębiorstw w transakcjach handlu zagranicznego służą:
a/ blokada środków d/ niezabezpieczona pożyczka pieniężna
b/ akredytywa dokumentowa e/ inkaso dokumentowe
c/ redyskonto weksli f/ wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
W /VIII /09
Pytanie 4
Podmiotami wyłącznie uprawnionymi do zgłoszenia do sądu gospodarczego wniosku o upadłość banku; zgodnie z Prawem bankowym, są:
a/ każdy z akcjonariuszy banku c/ Komisja Nadzoru Finansowego
b/ każdy bank, który stracił swoje lokaty d/ Minister Finansуw
w upadającym banku e/ Związek Banków Polskich
Pytanie 5 Opcja to instrument pochodny o następujących cechach:


(…)

… do zgłoszenia do sądu gospodarczego wniosku o upadłość banku; zgodnie z Prawem bankowym, są:
a/ każdy z akcjonariuszy banku c/ Komisja Nadzoru Finansowego
b/ każdy bank, który stracił swoje lokaty d/ Minister Finansуw
w upadającym banku e/ Związek Banków Polskich
Pytanie 5 Opcja to instrument pochodny o następujących cechach:
a/ jest pożyczką o stałym oprocentowaniu
b/ występuje w obrocie giełdowym lub pozagiełdowym
c/ cechą jest asymetria profilu ryzyka i dochodu
d/ wystawca opcji ryzykuje nieograniczoną stratę
e/ opcje sprzedają wyłącznie fundusze emerytalne
Pytanie 6 (zadanie)
Ile wynosi roczna stopa redyskonta, jeżeli za weksel o nominale 200 tys. zł płatny za 3 miesiące bank centralny zapłacił 198 tys zł. ?
Odp:
Pytanie 7 (zadanie)
Środki zainwestowane w Fundusz Inwestycyjny DWS w kwocie 50 tys. zł. przyniosły wzrost wartości jednostek uczestnictwa w funduszu o 5000 zł. w skali rocznej. Gdyby klient założył półroczną lokatę bankową, otrzymałby 750 zł. odsetek. Obliczyć roczne stopy zwrotu obu instrumentуw finansowych w % i wskazać instrument efektywniejszy.
Odp.:
Pytanie 8 (zadanie)
Jaka będzie roczna efektywna stopa procentowa (procent składany) lokaty rentierskiej, ktуrą założono w kwocie 100 mln…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz