Rodzaje czynności bankowych i formy rozliczeń - omówienie (sem II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje czynności bankowych i formy rozliczeń - omówienie  (sem II) - strona 1 Rodzaje czynności bankowych i formy rozliczeń - omówienie  (sem II) - strona 2 Rodzaje czynności bankowych i formy rozliczeń - omówienie  (sem II) - strona 3

Fragment notatki:

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Rodzaje czynności bankowych i formy rozliczeń, (sem II)
Rodzaje czynności bankowych w świetle ustawy prawo bankowe Usługi świadczone przez banki są na gruncie Prawa bankowego określane mianem czynności bankowych. Zgodnie z art. 5 Prawa bankowego czynności bankowe dzielą się na:
czynności zastrzeżone wyłącznie dla banków (tzw. czynności bankowe sensu stricto): przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub w określonym dniu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów
tworzenie i prowadzenie rachunków bankowych;
udzielanie kredytów;
udzielanie gwarancji i potwierdzanie akredytyw;
emisja bankowych papierów wartościowych;
organizowanie rozliczeń pieniężnych;
emitowanie instrumentów pieniądza elektronicznego;
inne czynności, które mocą przepisów prawa zostały zastrzeżone wyłącznie dla banków;
czynności dozwolone także niektórym podmiotom niebankowym (tzw. czynności bankowe sensu largo): udzielanie pożyczek pieniężnych;
udzielanie poręczeń;
operacje wekslowe i czekowe, których przedmiotem są warranty;
terminowe operacje finansowe;
nabywanie i zbywanie wierzytelności (wierzytelności wymagalne mogą być sprzedawane w drodze przetargu lub na podstawie oferty publicznej);
czynności zlecone w związku z emisją papierów wartościowych;
przechowywanie przedmiotów, papierów wartościowych, usługi polegające na udostępnianiu skrytek sejfowych;
inne wymienione w ustawie;
Oprócz tego ustawa dozwala bankom na wykonywanie innych czynności, nie związanych z istotą ich działalności (np. usługi w zakresie doradztwa finansowego, usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, nabywanie akcji i udziałów, obrót papierami wartościowymi etc.)
Podział z punktu widzenia klienta Operacje finansujące
Operacje depozytowe
Operacje obsługi obrotu
Operacje doradczo-konsultingowe
Formy rozliczeń bankowych
Rozliczenia gotówkowe - Ogół czynności bankowych polegających na wypłacaniu, przyjmowaniu i przechowywaniu znaków pieniężnych nazywa się operacjami kasowo-skarbcowymi. Najprostszą formą operacji gotówkowej jest dokonanie wpłaty gotówkowej. Może ona być dokonywana w różnej formie (np. oprócz tradycyjnej ? do kasy dziennej banku, również wpłacanie pieniędzy do tzw. skarbca nocnego, czy też odbieranie utargów gotówkowych za pośrednictwem tzw. inkasa samochodowego). Drugą grupę operacji gotówkowych stanowią wypłaty, które są dokonywane przez kasy dzienne banku lub, obecnie coraz powszechniej, za pośrednictwem bankomatów.


(…)

… coraz powszechniej, za pośrednictwem bankomatów.
Rozliczenia bezgotówkowe- polecenie przelewu (jest najpopularniejszą i uniwersalną formą rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu bankowi dyspozycji przelania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego rachunek w dowolnym banku.
polecenie zapłaty (jest dyspozycją płatniczą udzieloną bankowi przez wierzyciela, aby obciążył określoną kwotą rachunek bankowy dłużnika i uznał nią rachunek wierzyciela. Dyspozycja wierzyciela zawiera równocześnie jego zgodę na cofniecie przez bank dokonanego rozliczenia, gdyby dłużnik odwołał polecenie zapłaty)
czek rozrachunkowy (jest najwygodniejszą formą bezgotówkowego regulowania tych płatności, które muszą być pokryte natychmiast. Jest to alternatywna forma rozliczeń w stosunku do polecenia…
… pozwala uzależnić zapłatę od spełnienia przez dostawcę ustalonych warunków. Z tych względów nadaje się przede wszystkim do rozliczeń z nieznanymi kontrahentami)
karty płatnicze (mogą być wykorzystywane w płatnościach zagranicznych lub tylko krajowych. Mogą mieć formę karty debetowej lub karty kredytowej. Rozliczenia za pomocą karty debetowej muszą mieć pokrycie w saldzie rachunku bankowego jej posiadacza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz