Sieć gazowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sieć gazowa-opracowanie - strona 1 Sieć gazowa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Sieć gazowa;- musimy policzyć straty miejscowe i liniowe,- musimy znać(charakterystyke gazu, zapotrzebowanie na gaz, obciążenia obliczeniowe przepływów, dyspozycyjne spadki ciśnienia). Zapotrzebowanie na gaz (100/12=8,33%-śr miesięczne zap.na gaz, 100/30=3,33%-dobowe, 100/24=4,17%-godzinowe).Najmniejsze Zużycie gazu; na gotowanie(lipiec, sierpień), największe na ogrzewanie(styczeń), szczyty zużycia gazu(7-9godzina,11-13g, 18-21g), najmniejszy pobór gazu(24-5 god.).
Współczynnik jednoczesności poboru gazu; iloraz rzeczywistego poboru gazu przez urządzenia, zależy od jednostkowego zużycia gazu, liczby odbiorców, liczbe zainstalowanych urządzeń.
Max pobór gazu- na przygotowanie posiłków Qs=(Σ Vs)n*f, Vs- suma obciążeń nominalnych, n- liczba odbiorców gazu, f- wsp, jednoczesności; f=1/n^0,52, f-w zależności od rodzaju urządzeń i liczby odbiorców.Wraz z ilością odbiorców wsp, się zmniejsza. Szczytowy pobór gazu [m3/h] Vc=fkg ΣVkg+fgn ΣVgn+fkgn Σvkot, fkg- wsp, jednoczesności, Vkg- nomin, zużycie gazu kuchni gazu, fgn- grzejnik wody, fkgn- kotły gazowy. Przykładowe zużycie gazu dla gazu GZ50 , -kuchnia z piekarnikiem,- grzejnik przepływowy wody,- kotły gazowy
Gdy liczba domów 50 wspólczynnik jednoczesności stały=0,114.
Kotły gazowe; 1. starego typu energia nie wykorzystana, 2- nowego typu sprawność dochodzi śr90%. Energia cieplna zawarta w określonej objętości gazu E=Vn*As, As-ciepło spalania gazu, Vn-objętość spalania gazu. Zapotrzebowanie ciepła gdy używamy k.g.; Qc.o=A*q, A-powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia, q-jednostkowe zapotrze, mocy ciepła. Liczymy na m2 rzutu podłogi(grzejniki). Roczne zapotrzebowanie gazu Qr=(co/Mi*ηa)*b[m3/r] Q oc-moc cieplna kotła, Mi-wartośc opałowa gazu, ηa -sprawność kotłowni, b - czas pracy palnika(2100-1700). Zapotrzebowanie dla mieszkańców w blokach; - zależnie od gęstości zabudowy w punktach charakterystycznych określamy zapotrzebowanie na gaz Qr=L*qo; L-wsp, redukcyjny, qo-natężenie przepływu dla odcinka. Sieci gazowe w układzie pierścieniowej(można obliczyć np. metodą crossa). Obciążenie szczytowe; Qh=Qs*kg/24*t ; Qs-zużycie gazu odczytane przez inkas, kg-wsp, nierównom, godzinowej(1,32-1,55), t -liczba dni przed następnymi odczytami. Dobór gazu; GZ50-max dopuszczalne ciśnienie przed urządzeniem 2,5Kpa, straty ciśnienia na przyłączu instalacji doprowadzającej 0,2 Kpa, ciś min-max=1,8-2,7 Kpa, Δp= 0,1*H(γp-γg); Δp -różnica ciśnień wynika z różnicy wysokości gazociągu, H-różnica wysokości, γp-gęstość powietrza, γg-gęstość gazu kg/m3.Policzenie Ø; wew, rurociągu Dn= √4Q/3,1*wg; Q-obl, przepływ gazu, wg-śr prędkość przepływu gazu; 4m/s-dla średniego ciśnienia, 20m/s-średniego ciśnienia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz