Inicjał - strona 5

Wczesne drukarstwo

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

. tabula rubricarum - instrukcja dla rubrykatorów dodających nagłówki i inicjały, dodawana do książek...

Historia książki - wykład 5

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
  • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

zaliczamy: zdobienia inicjałów, ilustracje, ikony (?). Oprócz iluminacji wewnętrznych Bizantyjczycy...

Historia książki - wykład 8

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
  • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

rękopiśmienny → układ (kompozycja) tekstu naśladuje rękopis → kolofon, incicipit, wskazówka na inicjał lub puste...