urządzenia wyjścia i wejścia-kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
urządzenia wyjścia i wejścia-kolokwium - strona 1 urządzenia wyjścia i wejścia-kolokwium - strona 2 urządzenia wyjścia i wejścia-kolokwium - strona 3

Fragment notatki:


Urządzenia wejścia (imput): myszka, klawiatura, mikrofon - wprowadza informacje do komputera.
Urządzenia wyjścia- od komputera do urządzeń/ człowieka: głośnik, drukarka, monitor)
Urządzenia wejścia/wyjścia (i/o): urządzenia wielofunkcyjne, ekran dotykowy, pendrive, modem
Interface - styk komputera z użytkownikiem Program użytkowy- są to programy do wykonywania działań, które nie są zaliczane do oprogramowania systemowego.
Edytor tekstu - program komputerowy służący do edycji tekstu. Nie zajmuje się wyglądem i formatowaniem tekstu.
RAM- pamięć o dostępie bezpośrednim, pamięć ulotna znika po wyłączeniu komputera. Pamięć Operacyjna.
ROM- pamięć jedynie do odczytu, pamięć długotrwała. Stopień pisma- 72 punkty, to 1 cal czyli 25,4mm, oblicza się równaniem na skos. Wielkość pisma.
Krój pisma - rodzaj Trzcionki
Aplikacja - element oprogramowania użytkowego, które jest podkategorią oprogramowania. Aplikacje to między innymi menedżery plików, oprogramowanie biurowe (edytory, arkusze kalkulacyjne, programy finansowe-księgowe, magazynowe, kadrowo-płacowe, itp.) oraz gry komputerowe, programy multimedialne i edukacyjne.
System operacyjny - oprogramowanie zarządzające sprzętem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
Interlinia - jedna z najważniejszych cech tekstu sformatowanego. Jest to odległość między sąsiednimi wierszami tekstu liczona jako odstęp pomiędzy dolną linią pisma w wierszu górnym i górną linią pisma w wierszu dolnym.
Justowanie- oznacza formowanie bloku tekstu poprzez wyrównanie położenia jego wierszy w celu nadania całości jednolitego, estetycznego wyglądu. Rozróżniamy:
justowanie poziome , justowanie pionowe .
Kapitaliki - czcionka o wyglądzie dużych liter, ale mająca wysokość małych.
Inicjał - Czcionka rozpoczynająca akapit, rozdział itp. wyróżniająca się kształtem, wielkością, kolorem lub ozdobnością. Serwer - program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć. Serwerem nazywa się często komputer świadczący takie usługi, sprowadzające się zazwyczaj do udostępniania pewnych zasobów innym komputerom lub pośredniczący w przekazywaniu danych między komputerami.
CPU - urządzenie , które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.
Indeks dolny - określa pozycję ,kształt i wielkość znaku tej samej odmiany pisma, którego forma graficzna jest optycznie podobna do formy znaku normalnej wielkości, jego wielkość mniejsza, a jego położenie poniżej linii pisma. Indeks dolny jest stosowany w formułach matematycznych i wzorach chemicznych, np. H2O.


(…)

… dostępu - ciąg znaków określający położenie dowolnego obiektu w strukturze katalogu na dysku twardym lub innym nośniku danych (CD, pendrive itp.). Najczęściej ma postać listy katalogów odseparowanych ukośnikami (ang. slashem, "/") .
Menu- to lista lub okno programu zawierającego wszystkie aplikacje systemowe oraz zainstalowane aplikacje. Menedżer aplikacji nosi różne nazwy w zależności od systemu…
… polegające na podwyższeniu dolnej linii znaku w stosunku do znaków sąsiadujących i zmniejszeniu jego rozmiaru.
folder - logiczna struktura organizacji danych na nośnikach pamięci. Katalog może zawierać pliki i kolejne katalogi. Można powiedzieć, że katalog to pojemnik na pliki (lub inne katalogi), pozwalający je katalogować, zamiast składować bezpośrednio w katalogu głównym systemu plików. Folder może być wirtualny i istnieć tylko w obrębie danego systemu operacyjnego. Przykładami folderów w systemie Windows są okno Mój komputer czy Panel sterowania, które jednak nie istnieją na dysku, lecz jedynie w systemowym rejestrze.
Katalog - jest nieodłącznie związany z systemem plików i jest on fizycznie przechowywany na dysku. Pulpit - podstawowy obszar roboczy w systemach operacyjnych, których powłoka graficzna…
… , znajdują się w niej informacje dotyczące danego tekstu np. numer strony
Windows - rodzina kilku systemów operacyjnych wyprodukowanych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.\
Pasek stanu - dolny pasek w oknach Windows. Są w nim wyświetlane informacje na temat czynności aktualnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz