Inhibitory proteaz

note /search

Inhibitor C1 Esterazy

  • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1351

Inhibitor C1 Esterazy Inhibitor proteaz serynowych, 478 aa, 105 kD (SDS-PAGE) Domena serpinowa...

Ó1-Antytrypsyna

  • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

α1-Antytrypsyna Główny składnik α1-globulin, najsilniejszy inhibitor proteaz, (90% aktywności...

Leki przeciwwwirusowe

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Farmakologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4165

, • nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI). 2. inhibitory proteazy (PI). 4 INHIBITORY ODWROTNEJ...

Patomorfologia - wykład 18

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Patomorfologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

oporna tętnice są bardziej oporne niż żyły i naczynia limfatyczne (w ścianie elastyna i inhibitory...

Osocze

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

inhibitorów proteaz (ochrona ustroju przed enzymami lizosomalnymi), lub są nośnikami różnych substancji...