Informacja publiczna - strona 6

Procedury budżetowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Stolorz-Krzisz
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

osobowych Przez pewien czas radni mieli dostęp do dokumentów Biuletyn Informacji Publicznej...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - główne organy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 784

Wolontariuszy ds. Azji Zachodniej (ESCWA) inwestycyjnych Departament Informacji Publicznej UNRWA** Narodów ICSID...

Ustawy ustrojowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

opublikowana w tym organie promulgacyjnym, w którym akt był ogłoszony. 6. Biuletyn informacji publicznej...

Pracownicy samorządowi - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Radosław Giętkowski
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 840

urzędniczym musi być odpowiednie ogłoszenie - w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy informacyjnej...

Problem dostępu do Internetu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

wprowadzanie do sieci zasobów informacji publicznej i ich aktualizowanie, doskonalenie narzędzi multimedialnej...

Przekroje finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1246

- obowiązująca od 01.01.2010, z sierpnia 2009, ustawy znajdują się na stronie BIP-u (Biuletyn Informacji...

Partnerstwo publiczno - prywatne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1085

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej informacja o planowanym...