Problem dostępu do Internetu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problem dostępu do Internetu - strona 1

Fragment notatki:

Problem dost ę pu do Internetu Szacuje się dziś, że w Polsce 1 gospodarstw domowych ma dostęp do Internetu, a z tego tylko 1/3 ma
dostęp szerokopasmowy, co daje przedostatnie, przed Albanią, miejsce w Europie. Stan ten w znacznej części jest
wynikiem monopolu TP S.A. Ze względu na znaczenie sieci Internet, utrudnienia w zakresie swobodnego dostępu do
niej wywołują dziś efekt tzw. wykluczenia cyfrowego, w tym społecznego, politycznego i gospodarczego. Strategia
lizbońska postawiła za cel budowę w Europie najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i
wykorzystującej potencjał społeczeństwa informacyjnego. Jednym z jej celów było przeciwdziałanie tzw.
wykluczeniom społecznym, w kontekście rysujących się nowych podziałów społecznych powstających na tle
dostępu do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Odmianę społecznego wykluczenia stanowi
wykluczenie cyfrowe. Przeciwieństwem wykluczenia społecznego jest społeczna inkluzja. Z kolei przeciwieństwem
cyfrowego wykluczenia jest e-inkluzja jako całokształt działań podejmowanych w celu zapewnienia członkom grup
narażonych na cyfrowe wykluczenie dostępu do sieci oraz wykorzystania możliwości w nim tkwiących. Oznacza ona
zapewnienie elektronicznego korzystania z usług publicznych. Szacuje się, że w chwili obecnej w Polsce tylko 10%,
a w Szwecji już 79% spraw urzędowych można załatwić elektronicznie. Działanie na rzecz inkluzyjnego
społeczeństwa informacyjnego obejmuje m.in. : zapewnienie dostępu do Internetu nawet na przystankach, budzenie
świadomości korzyści jakie daje Internet, upowszechnianie umiejętności poruszania się w Internecie, angażowanie
społeczności do prezentowania się w Internecie. Szeroko ogłaszane i w praktyce wąsko realizowane krajowe
programy internetyzacji obejmują:
instalację, również w miejscach publicznych, sprzętowej i programowej infrastruktury sieciowej,
obligatoryjne wprowadzanie do sieci zasobów informacji publicznej i ich aktualizowanie,
doskonalenie narzędzi multimedialnej i interaktywnej prezentacji w sieci,
upowszechnianie świadomości możliwości jakie niesie ze sobą sieć,
przyuczanie dzieci, młodzieży i dorosłych do korzystania z sieci.
Na powszechnej dostępności i szerokim wykorzystaniu Internetu opiera się program działań zmierzających
do uzyskania pełnej funkcjonalności elektronicznej przez administrację publiczną w Polsce, zwany E-PUAP
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Stanowi on ponadsektorowy projekt teleinformatyczny
uwzględniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa


(…)

… on ponadsektorowy projekt teleinformatyczny
uwzględniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa
na lata 2007-2010 (Dz.U.07.61.415), wydanym na podstawie art.6 ust.1 u.i.d.p.r.z.p. Celem pierwszego etapu
projektu jest budowa platformy umożliwiającej tworzenie procesów obsługi z wykorzystaniem zdefiniowanych
wcześniej standardów dokumentów elektronicznych
… tak samorządom terytorialnym, jak bezpośrednio
mieszkańcom. Sieć taka mogłaby być wszechstronnie wykorzystana, np. do monitorowania miasta, świadczenia
usług drogą elektroniczną, wewnętrznego i zewnętrznego obiegu dokumentów, czy wreszcie zapewniać dostęp do
Internetu.
W myśl art.81 ust.3. pkt 3 u.P.t., do zestawu usług telekomunikacyjnych jakie powinny być dostępne dla
wszystkich stacjonarnych użytkowników
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz