Indywiduum - strona 13

Ogniwa - rodzaje, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1820

– temp(K) z –licz.el wymienianych w r-kcji połówkowej a -aktywn. molowa indywiduów chem biorących udział...

Wprowadzenie do rachunku predykatów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Patryas
 • Logika prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

indywiduum w celu wyróżnienia go spośród innych obiektów. Każde imię własne oznacza tylko jeden jakiś obiekt...

Autorytaryzm, Komunitaryzm, Libertarianizm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2275

jednostkę nie jako abstrakcyjne indywiduum, lecz zawsze jako część otaczającej ją wspólnoty/ wspólnot...

Genetyczne źródła języka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1001

istnieją tylko indywidualne rzeczy i nazwy odnoszące się do indywiduów. W wersji obiektywnej pojęcia...

Liberalizm XIX wieku - Locke

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

do skupiska atomów, będący czymś wtórnym w stosunku do wchodzących w jego skład indywiduów - jego system etyki...

Idea podmiotowości w historii myśli

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1337

indywiduach, lecz w niektórych rolach społecznych ‐ przywódczych, władczych, organizatorskich. Następuje...