Wprowadzenie do rachunku predykatów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do rachunku predykatów - strona 1 Wprowadzenie do rachunku predykatów - strona 2 Wprowadzenie do rachunku predykatów - strona 3

Fragment notatki:

W. Patryas. Notatka składa się z 4 stron.
Rozdział II Wprowadzenie do rachunku predykatów Imię własne- jego zadaniem jest oznaczać jakieś indywiduum w celu wyróżnienia go spośród innych obiektów. Każde imię własne oznacza tylko jeden jakiś obiekt. Imiona własne to np. Warta, Michał, Adam Mickiewicz, Rzeczpospolita Polska, 9.
2. Deskrypcja - wyrażenie będące charakterystyką odnoszącą się do co najwyżej jednego obiektu, które oznacza co najwyżej jeden obiekt. Deskrypcjami są wyrażenia: ojciec Michała, najstarszy brat Michała, ostatni król Polski, autor Trylogii, największy podzielnik 100.
3. Terminy jednostkowe- imiona własne oraz deskrypcje, np. Matka Adama Mickiewicza, hymn Polski,Stefan Batory, Kraków.
4. Funktor jednoargumentowy- takie wyrażenie, które z jednym terminem jednostkowym daje termin jednostkowy.
5. Funktor dwuargumentowy- takie wyrażenie, które z dwoma terminami jednostkowymi daje termin jednostkowy, np. granica między RP a RFN.
6 . Funktor n- argumentowy - takie wyrażenie, które z n - tką terminów jednostkowych daje termin jednostkowy.
7. Zmienna indywiduowa - takie wyrażenie, za które wolno wstawić dowolny termin jednostkowy.
8.Term - każda zmienna indywiuduowa i każde imię własne.
9. Predykat jednoargumentowy - takie wyrażenie, które z jednym terminem jednostkowym daje zdanie, np. Staś śpi.
10. Predykat dwuargumentowy - takie wyrażenie, które z dwoma terminami jednostkowymi daje zdanie.
11. Predykat n-argumentowy - takie wyrażenie, które z n - tką terminów jednostkowych daje zdanie.
12. Formuła zdaniowa atomowa - wyrażenie powstałe przez stosowne dołączenie do
n - argumentowego predykatu n - tki termów, np. Michał jest studentem.
13. Zdanie atomowe- wyrażenie powstałe przez stosowne dołączenie do n-argumentowego
predykatu n - tki terminów jednostkowych. Są to te formuły zdaniowe, w których nie występują zmienne indywiduowe.
14. Zdanie molekularne- zdanie zbudowane z jednego lub więcej zdań atomowych i co najmniej jednego spójnika.
Kwantyfikator duży() - zwany także ogólnym albo generalnym, odpowiada takim wyrażeniom jak: dla każdego, każdy, a do pewnego stopnia też wszyscy.
Kwantyfikator mały()- zwany także szczególnym albo egzystencjonalnym odpowiada takim wyrażeniom jak: dla pewnego, pewien, istnieje, egzystuje.
Zasięg dużego kwantyfikatora - wyrażenie występujące w nawiasach bezpośrednio po dużym kwantyfikatorze.
Zasięg małego kwantyfikatora - występujące w nawiasach bezpośrednio po małym kwantyfikatorze.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz