Indywiduum chemiczne

Techniki pradowe- wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Górski
 • Analityczne metody instrumentalne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

połówkowej a - aktywność molowa indywiduów chemicznych biorących udział w reakcji elektrodowej F – stała...

Techniki prądowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Górski
 • Analityczne metody instrumentalne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

połówkowej a - aktywność molowa indywiduów chemicznych biorących udział w reakcji elektrodowej F – stała...

Podstawowe definicje chemiczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1582

i innych indywiduów chemicznych, a także fotonów, w tym ostatnim przypadku nosi nazwę ajnsztajn) Jeden mol...

Alkacymetria-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 945

lub reduktory (Cr, Mn) Subst. Podst. musi spełniać warunki: *musi być ściśle określonym indywiduum chemicznym...

Wykład - enzymy jako biokatalizatory

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1050

ze sobą indywiduów chemicznych w jednostce czasu. Stała równowagi - współczynnik opisujący stan równowagi...

Wykład - chemia analityczna teoria

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

lub reduktory (Cr, Mn) Subst. Podst. musi spełniać warunki: *musi być ściśle określonym indywiduum chemicznym...