Techniki prądowe - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki prądowe - wykład - strona 1 Techniki prądowe - wykład - strona 2 Techniki prądowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

dr inż. Łukasz Górski
Zakład Mikrobioanalityki, pok. 10
WYKŁADY
28.02
7.03
14.03
21.03
28.03
4.04
11.04
18.0
4
W 3,
4
W 5,
6
W 7, 8
W 9,
10
W 11,
12
W 13,
14
W 15,
16
W
17 20
21.02
W 1, 2
Wykład 1 – 8: Techniki prądowe, dr inż. Łukasz Górski
Wykład 9 – 14: Potencjometria, dr inż. Łukasz Górski
Wykład 15 – 17: Elektroforeza kapilarna, dr inż. Katarzyna Pawlak
Wykład 18 – 20: Spektrometria emisyjna, prof. dr hab. Krzysztof Jankowski
Wykłady odbywają się w Gmachu Chemii, sala 213, w poniedziałki w godz. 1215 – 1400
LABORATORIA
Grupa
9.05
16.05
23.05
30.05
06.06
1
Ćw. 1
Ćw. 2
Ćw. 3
Ćw. 4
Ćw. 5
2
Ćw. 2
Ćw. 3
Ćw. 4
Ćw. 5
Ćw. 1
3
Ćw. 3
Ćw. 4
Ćw. 5
Ćw. 1
Ćw. 2
4
Ćw. 4
Ćw. 5
Ćw. 1
Ćw. 2
13.06
Ćw. 3
Ćwiczenie Nr 1 – Sensory potencjometryczne (pok. 314), prowadzący mgr inż. Monika Mroczkiewicz
Ćwiczenie Nr 2 – Woltamperometria (pok. 10), prowadzący mgr inż. Robert Ziółkowski
Ćwiczenie Nr 3 – Elektroforeza kapilarna (pok. 19), prowadzący dr hab. Sławomir Oszwałdowski
Ćwiczenie Nr 4 – Spektrometria emisyjna (pok. 6), prowadzący prof. dr hab. Krzysztof Jankowski
Ćwiczenie Nr 5 – Mikroskopia elektronowa (pok. 249), prowadząca dr inż. Ilona Grabowska
Laboratorium odbywa się w Gmachu Chemii, w poniedziałki w godz. 1215 – 1615.
Plan wykładu
1. Podstawowe pojęcia związane z technikami prądowymi. Układ
pomiarowy, sposób powstawania sygnału analitycznego.
2. Charakterystyka technik prądowych i ich zastosowania.

Polarografia
Woltamperometria cykliczna
Techniki pulsowe
Techniki strippingowe
Techniki adsorpcyjne
3. Mikroelektrody i układy przepływowe.
4. Praktyczne aspekty technik prądowych.
– Dobór materiału elektrodowego
– Dobór elektrolitu
– Celki pomiarowe, odtlenianie
5. Zaliczenie.
Literatura
• J. Wang, Analytical electrochemistry,
Wiley-VCH, New York
• A. Cygański, Podstawy metod
elektroanalitycznych, WNT, Warszawa
• W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w
analizie chemicznej, WNT, Warszawa
Sygnał analityczny
Mierzony jest prąd (ładunek) wywołany
przyłożonym między elektrodami
potencjałem.
Podstawą podziału metod dynamicznych
jest rodzaj stosowanych zmian potencjału.
Redukcja – przepływ elektronów
z elektrody do analitu
-1
Utlenianie - przepływ elektronów
z analitu do elektrody
0
+1
Energia elektronów w elektrodzie
Nie wszystkie związki ulegają reakcjom redoks w warunkach analizy
elektrochemicznej (tylko związki redoks-aktywne w odpowiednim
zakresie potencjałów).
Etapy procesu elektrodowego
• Transport substratu do powierzchni
elektrody
Reakcja redoks
• Transport produktów do badanego
roztworu
Procesy faradayowskie
O + ne- ↔ R
prąd faradayowski
Równanie Nernsta
R - stała gazowa równa 8.314 J·K-1 mol-1
T - temperatura wyrażona w kelwinach
z - liczba elektronów wymienianych w reakcji połówkowej
a - aktywność molowa indywiduów chemicznych biorących udział w reakcji elektrodowej
F – stała Faradaya równa 96485 C·mol-1
[red] – stężenie molowe formy zredukowanej
[ox] – stężenie molowe ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz