Iloraz inteligencji - strona 7

Planowanie i przeprowadzanie badań

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1687

bezwzględne. Tak więc mierniki konstruowane sztucznie, takie jak np. iloraz inteligencji to jedynie skala...

Genetyka - choroby

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1722

na roślinach. Badania nad ilorazem inteligencji na bliźniakach monozygotycznych i dizygotycznych oraz bliźniaki...

Wady tętniczo-żylne mózgowia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bohdan Wiącek
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

ilorazu inteligencji, rozpoznawania cyfr,symboli,uczenia się ze słuchu,skojarzeń słownych i myślenia...

Biomedyka - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Elżbieta Kościńska
Pobrań: 504
Wyświetleń: 13363

umysłowego, określanych wartości ilorazu inteligencji (lekki ok. 80% dzieci z tym zaburzeniem, dzieci...

Media w sytuacji kryzysu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Włodzimierz Andrzej Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

mogą zrobić; wiąże się z tym zmienna wykazująca poziom ilorazu inteligencji, 2. problemów i kwestii...