Iloraz inteligencji - strona 8

Analiza wariancji - zadania 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1393

wykształcenia (podstawowe, zawodowe, średnie i wyższe - po 10 dzieci w każdej grupie) zbadano iloraz...

Statystyka- ćwiczenia 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

, co najwyżej 2,5% studentów - kandydatów. Kryterium otrzymania tego stypendium jest jak najwyższy iloraz...

Czynniki sprzyjające agresji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

poziomu agresji oraz trwałe różnice indywidualne (porównywalne do stałości ilorazu inteligencji...

Niepoczytalność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

się ilorazem inteligencji ( IQ ): - głębokie upośledzenie umysłowe- poniżej 20 pkt IQ- wyłącza ono czyn ( zob...

Uszkodzenie CUN - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

nerwowej; „wypadnięcie” już posiadanych umiejętności, wiedzy mierzone przy pomocy ilorazu inteligencji (I.I...

Dioksyny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

u noworodków manifestuje się zmniejszonym ilorazem inteligencji u dorosłego osobnika. - dioksyny...

Czynności badawcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

, która wprowadziła pojęcie ilorazu inteligencji. Początki teorii osobowości wiążą się z opracowanym przez R...