Komunikacja - Model komunikacji dwustronnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 3409
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja - Model komunikacji dwustronnej - strona 1 Komunikacja - Model komunikacji dwustronnej - strona 2 Komunikacja - Model komunikacji dwustronnej - strona 3

Fragment notatki:

Budowanie konstruktywnej informacji zwrotnej: Jeśli dokonujemy czyjejś charakterystyki, opisu, oceny, czyli mówimy o tym, jaki jesteś,
posługujemy się komunikatami typu TY.
Są one najczęściej używaną formą wyrażania informacji zwrotnych wobec innych ludzi.
W taki sposób krytykujemy innych, chwalimy, prowadzimy rozmowy oceniające z pracownikami.
Przejawem komunikatu typu TY jest: ocenianie (jesteś dobry/zły; w porządku/ nie w porządku)
etykietowanie (bez jednoznacznego znaku oceny np. 'po prostu zawsze masz swoje zdanie, jesteś indywidualista')
Komunikat typu JA : to zdanie które opisuje 'co się dzieje ze mną gdy...'; kładzie nacisk na reakcje nadawcy dot. cech lub zachowań drugiej strony.
Jest on całkowicie pozbawiony elementu oceniania i etykietowania.
Składa się z: z opisu wydarzeń lub faktów powiązanych z osoba odbiorcy informacji.
z opisu reakcji nadawcy na powyższe wydarzenie lub fakt. Komunikacja interpersonalna Komunikacja to wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty, teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Ważne jest, aby były one zrozumiałe dla nadawcy i odbiorcy.
* 1 Model komunikacji dwustronnej
* 2 Bariery w komunikacji społecznej
- Bariery komunikacyjne
- Bariery utrudniające słuchanie
- Zakłócenia komunikacji w rodzinie
- Cztery kroki skutecznego słuchania
Model komunikacji dwustronnej: Proces komunikacji przebiega według następującego modelu: nadawca kodowanie kanał komunikacji dekodowanie odbiorca
Do aktu komunikacji dojdzie jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną następujące warunki:
* informacja zostanie przekazana w języku zrozumiałym dla obu komunikujących się stron,
* zaistnieje skuteczny nośnik tej informacji,
* przekaz pozostanie czysty od zniekształceń przez czynniki zewnętrzne (tzw. szum),
* przekaz spotka się z odbiorem,
* informacja w założeniu będzie przeznaczona dla danego odbiorcy.
Bariery w komunikacji społecznej Bariery komunikacyjne: Czynniki, które utrudniają zrozumienie przekazu zawartego w wypowiedzi (o charakterze fizycznym i psychologicznym).


(…)

… do sukcesu (obserwowano, że nie ma takiego przełożenia na wyniki - obserwacje praktyczne,
inteligencja emocjonalna- coś co pozwala dobrze funkcjonować w grupach społecznych, nazywanie emocji których doświadczamy, krok do kontrolowania siebie i innymi ludźmi (warunek kontroli), umiejętność asertywności, radzenia sobie w życiu. przykład -> nazwanie emocji jest podstawą podejmowania decyzji, np. strachu
lęk -> identyfikacja i walka.
INTELIGENCJA EMOCJONALNA
określić swoje miejsce terytorialnie (psychicznie)
umiejętność dekodowania emocji - poznawania emocji po twarzy naszego rozmówcy
kontekst kulturowy - uczymy się jakie mamy przeżywać emocje w odpowiednich sytuacjach (sytuacja - emocje)
Sukces życiowy co najwyżej w 20% zależy od IQ, 80% to inne oddziaływania nazywane inteligencją emocjonalną.
Inteligencja emocjonalna - to zdolność rozpoznawania uczuć własnych i uczuć innych osób, zdolności motywowania się i kierowania emocjami, zarówno własnymi, jak i osób znaczących.
Jest to zdolność do panowania nad emocjami i ich wykorzystywanie do osiągania celów.
Są to zdolności odmienne od inteligencji poznawczej, czyli umiejętności czysto intelektualnych, mierzonych ilorazem inteligencji, ale je uzupełniające…
…. słuchanie empatyczne - słuchanie z nastawieniem na zrozumienie emocji rozmówcy,
3. słuchanie otwarte - nie ocenia się rozmówcy, by osądy nie zasłaniały nam naszego rozmówcy,
4. słuchanie świadome - zwracanie uwagi na integrację słów i emocji, Modele komunikacji
struktura procentowa:
-mowa ciała - 78%
-ton głosu, siła głosu, akcent, tempo mówienia - 15%
-treść - 7%
(JA)(TY) - kontakt graniczny
(JATY…
…) - kontakt inwazyjny
(JA) (TY) - dystans
Parafraza - powtarzanie sentencji swoimi słowami
- cel: - pokazanie, ze uważasz i rozumiesz co mówi druga osoba,
sprawdzenie własnego rozumienia, jeśli nawet popełniasz błąd w interpretacji, dajesz swojemu r rozmówcy szanse jego skorygowania
- skupianie uwagi rozmówcy na temacie rozmowy
- co robić:
- ponownie przedstaw myśli i fakty, streść wypowiedź rozmówcy
powiedz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz