Iloraz inteligencji - strona 6

Regresja wieloraka.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099

może być obliczana jako 1+0,02*IQ. W ten sposób znając iloraz inteligencji ucznia IQ = 130 przewidujemy jego średnią...

Upośledzenie umysłowe

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1421

o dwa odchylenia standardowe. Skale pomiaru inteligencji są tak znormalizowane, iż średni iloraz inteligencji...

Dziecko zdolne- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1414

czterdziestych, że w przeciętnej szkole dzieci z ilorazem inteligencji 140 marnowały połowę swojego czasu...

Twórczość

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1281

chłopiec, o przeciętnym ilorazie inteligencji, zamieszkały w ubogiej dzielnicy (getto), udzielał na proste...