Iloraz inteligencji - strona 3

Socjologia edukacji - twórczość

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Welenc
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

do rozwiązywania jednego problemu). iloraz inteligencji 120 przestaje wyznaczyć twórczość, bo to kim dany człowiek...

Oligofrenopedagogika- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1512

porównywanie ilorazów inteligencji. W tym podziale jedno odchylenie standardowe od przeciętnej w lewą stronę...

Pedagogika specjalna część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Zofia Palak
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2555

się - przystosowania Opiera się ona ilorazie inteligencji , na założeniu , że średni iloraz inteligencji = 100...

Komplet notatek z wykładów

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Magdalena Grabowska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3717

poznawczych w tym m.in. inteligencji; stworzył pierwszą skalę mierzącą iloraz inteligencji; Stanley Hall...

Opinie psychologiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zdzisław Majchrzyk
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1267

Opinie psychologiczne opierają się głównie na : a) ocenie poziomu inteligencji - iloraz...

Subiektywne poznawanie świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

wyodrębniać ją oddzielnie: przypuszcza się, że ludzie o wysokim ilorazie inteligencji emocjonalnej...