Iloraz inteligencji - strona 2

note /search

Różnice indywidualne-kolokwium

  • Uniwersytet Łódzki
  • Różnice indywidualne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1736

natężenia dla WT, AK i RE - iloraz inteligencji (kto ma poniżej 100 przy określonym WU i WŻ) - jak się uczą...

Starość

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1232

inteligencji opada z wiekiem. Iloraz Inteligencji. Badania podłużne dowodzą, że poziom wykonania testów...

Psychologia komplet wykładów

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Psychologia w zarządzaniu
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 4277

nie mając wysokiego ilorazu inteligencji.  Tacit knowledge – inteligencja ukryta (nabywamy ją samodzielnie...

Inteligencja

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1792

w 1904 i służy do dzisiaj po modyfikacji. Wynik testu to iloraz inteligencji. Każdy test ma inną normę. ...