Charakterystyka zaburzeń rozwoju osób z autyzmem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka zaburzeń rozwoju osób z autyzmem - strona 1 Charakterystyka zaburzeń rozwoju osób z autyzmem - strona 2 Charakterystyka zaburzeń rozwoju osób z autyzmem - strona 3

Fragment notatki:


Autyzm u dzieci – charakterystyka zaburzeń  rozwoju osób z autyzmem Ewa Pisula Wydział Psychologii  Uniwersytet Warszawski Ewa.Pisula@psych.uw.edu.pl Zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu  bodźców sensorycznych  w zależności od kryteriów stwierdza się je  u 42- 88% osób z autyzmem William Goldfarb (1956) zaobserwował, że dzieci  z autyzmem częściej posługują się zmysłem węchu,  smaku i dotyku niż wzroku lub słuchu.  Zaburzenia polegają zazwyczaj na  niedowrażliwości lub nadwrażliwości sensorycznej.  Przejawiają się m. in. w: - fascynacji określonymi obiektami,  - unikaniu pewnej stymulacji,  - paradoksalnych reakcjach na bodźce (siła reakcji  jest niedostosowana do siły stymulacji),  - łatwości doprowadzenia do przestymulowania. Według Olgi Bogdashiny (2003) osoby z autyzmem  odbierają wiele bodźców, nie interpretując ich i nie  rozumiejąc.  Odbierają świat taki, jaki jest, bez odwoływania się do  swojej wcześniejszej wiedzy lub doświadczeń. Wg Bogdashiny (2003) zaburzenia dotyczą przede wszystkim: - fragmentaryczności percepcji  (zw. z ograniczoną zdolnością  do odczytywania znaczenia całości),  - „dosłowności”  (interpretacji bodźców w jeden, sztywny  sposób, zgodnie z ich podstawowym znaczeniem), - wyodrębniania figury z tła  (dokonywania selekcji informacji  i wychwytywania wśród nich właściwych dla odczytania  znaczenia danej stymulacji), -  czasu percepcji .  Przydatne w ocenie zaburzeń występujących  u dziecka są zwłaszcza wskaźniki hiper-  i hipowrażliwości w obrębie poszczególnych  kanałów sensorycznych.  Należy je uwzględnić, tworząc środowisko,  w którym żyje dziecko.  Uwaga: - zaburzenia uwagi społecznej czy też uwagi  w ogóle, - nadselektywność uwagi, - czas trwania, pojemność, podzielność, zdolność  przenoszenia, zakres. Motywacja, uwaga dowolna.  Rozwój motoryczny - opóźniony, czasem przyspieszony lub też mieści  się w granicach normy rozwojowej, jeśli chodzi  o czas nabywania poszczególnych umiejętności, - nieharmonijny i zazwyczaj zaburzony (pewne  funkcje rozwijają się dobrze, inne nie), - nie ma typowego wzorca nieprawidłowości. Badanie Teitelbauma i in. (1998):  analiza zachowania 17 niemowląt, u których  w wieku 3 lat zdiagnozowano autyzm. U wszystkich  występowały zaburzenia w rozwoju ruchowym, ale  ich charakter i nasilenie były zróżnicowane.  Najczęstsze nieprawidłowości:  - asymetria ruchów rąk lub nóg (np. podczas  pełzania),  - ogólne opóźnienie rozwoju motorycznego,  - problemy z wykonywaniem sekwencji ruchów, 

(…)

… ruchów,
- trudności z kontrolą ułożenia rąk podczas
czynności motorycznych,
- ruchy rąk i nadgarstków określane jako
trzepotanie.
Dynamika rozwoju osób z autyzmem:
1. Okres niemowlęcy
2. Wczesne dzieciństwo (lata 2-5)
3. Wczesny i “środkowy” okres szkolny (6- do 12)
4. Dorastanie (od 12 do 18-19)
5. Wczesna dorosłość
6. Dorosłość, starość
Czynniki pomocne w prognozowaniu przebiegu
rozwoju:
- czas wystąpienia pierwszych objawów,
- stopień nasilenia objawów wchodzących w skład
“autystycznej triady”,
- iloraz inteligencji (mierzony w skali niewerbalnej),
- posługiwanie się mową przed ukończeniem piątego
roku życia,
- występowanie wyraźnych dysfunkcji mózgowych
(np. ujawniających się w postaci epilepsji),
- współwystępowanie innych zaburzeń (zespół
kruchego chromosomu X, fenyloketonuria,
stwardnienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz