Farmakologia - zaburzenie autyzmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Farmakologia - zaburzenie autyzmu - strona 1 Farmakologia - zaburzenie autyzmu - strona 2 Farmakologia - zaburzenie autyzmu - strona 3

Fragment notatki:


Autyzm jest zaburzeniem wciąż nie w pełni wyjaśnionym.  Po raz pierwszy został opisany przez Leo Kanera w 1943 r.  i zdefiniowany jako „zaburzenie kontaktu uczuciowego”. Kanner wprowadził także nazwę „autyzm wczesnodziecięcy” i wyodrębnił cechy składające się na ten zespół:   Niezdolność do zachowania kontaktu z innymi osobami  Brak uczuciowego kontaktu z innymi   Większe zainteresowanie przedmiotami niż ludźmi   Brak kontaktu wzrokowego z partnerami interakcji   Mowa rzadko używana do kontaktu z otoczeniem   Skłonność do powtarzania usłyszanych słów i wypowiedzi   Tendencja do mówienia w trzeciej osobie liczby pojedynczej  zamiast użycia zaimka „ja”   Skłonności do stereotypowego powtarzania określonych ruchów   Gwałtowne objawy protestu na wszelkie zmiany.  Obecnie autyzm definiowany jest przez wskazanie  symptomów widocznych w zachowaniu:  Jakościowe zaburzenia zdolności do naprzemiennego  uczestnictwa w interakcjach społecznych  Zaburzenia komunikacji  Występowanie ograniczonych, sztywnych,  stereotypowych wzorców aktywności, zachowania  i zainteresowań Mówiąc najprościej, autyzm to brak umiejętności  komunikowania się z otoczeniem.  Pod pojęciem komunikacji rozumiemy nie tylko  język mówiony, ale i wszelkie inne sposoby  komunikowania się (gesty, mimika itp.).  Dziś wiadomo, że przyczyny autyzmu są złożone i mają podłoże organiczne. Od wielu lat trwają poszukiwania przyczyn  autyzmu. Prawdopodobnie nie istnieje jeden  uniwersalny (tzn. występujący we wszystkich  przypadkach autyzmu) czynnik oraz w przypadku  różnych osób ten czynniki może być odmienny.  Komplikacje w przebiegu ciąży, porodu, wczesnego  dzieciństwa   Uszkodzenia struktur mózgu ( m. in. pnia mózgu, płatów  skroniowych i czołowych, móżdżku, ciała migdałowego,  hipokampa)  Zaburzenia biochemiczne (np. podwyższony poziom  serotoniny)   Czynniki genetyczne (np. „łagodny autyzm” u krewnych  występujący w postaci deficytów poznawczych, zaburzeń o  charakterze społecznym)   Zanieczyszczenie środowiska   Szczepionki   Wzrost zastosowania antybiotyków, którego ubocznym  skutkiem jest rozwój drożdżaków uszkadzających OUN   Genetyczne uwarunkowanie genem EN2 na  chromosomie 7, a także innymi genami  znajdującymi się na chromosomach 3, 4, 11;  Okołoporodowe niedotlenienie powodujące  uszkodzenia pnia mózgu;   Teratogenne działanie talidomidu - uszkodzenie  w obrębie pnia mózgu;  

(…)

…, którego ubocznym
skutkiem jest rozwój drożdżaków uszkadzających OUN
 Genetyczne
uwarunkowanie genem EN2 na
chromosomie 7, a także innymi genami
znajdującymi się na chromosomach 3, 4, 11;
 Okołoporodowe niedotlenienie powodujące
uszkodzenia pnia mózgu;
 Teratogenne działanie talidomidu - uszkodzenie
w obrębie pnia mózgu;
 Zaburzenia rozwojowe OUN
 skrócenie
pnia mózgu na granicy między mostem,
a rdzeniem przedłużonym
 brak jądra górnego oliwki
 pomniejszenie jądra nerwu twarzowego
 Można
wyróżnić trzy kategorie symptomów
autyzmu.
Pierwszy dotyczy zaburzeń społecznych,
drugi zaburzeń komunikacji oraz ograniczone
i stereotypowe wzorce zachowań.
kontaktów rówieśniczych,
 brak potrzeby dzielenia się przeżyciami z innymi
ludźmi,
 brak społecznej lub emocjonalnej wymiany;
 brak
 upośledzona…
… na
autyzm.
 Niestety, badania pokazały, że przyjmowanie citalopramu
nie przynosi wcale lepszych rezultatów niż placebo, zaś
skutki uboczne są dwukrotnie bardziej uciążliwe.


Do tej pory w terapii zaburzeń zachowania dzieci
chorych na autyzm stosowano zaledwie kilka leków.
Jedynym, który w kilku testach okazał się być
wyraźnie skuteczniejszy od placebo, był lek o nazwie
haloperidol. Jednak ze względu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz