Iloczyn rozpuszczalności siarczków - strona 2

Egzamin-wymagania

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia analityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

reakcje analityczne kationów I grupy. Reakcje strącenia i iloczyn rozpuszczalności. Reakcje kompleksowania...

Analiza wagowa-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Dariusz Pohl
  • Podstawy chemii analitycznej
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1085

do maskowania jonów przeszkadzających. AD 4 Jony wodorowe mają szczególny wpływ na rozpuszczalność siarczków...

Analiza wagowa-pytania

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Iwona Głuch
  • Chemia analityczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1407

jaki jest wpływ siły jonowej roztowru na rozpuszczalność soli? 5. Oblicz iloczyn rozpuszczalności Bi2S3 wiedząc...