Chemia analityczna - Stopień dysocjacji - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3290
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna - Stopień dysocjacji - zadania  - strona 1 Chemia analityczna - Stopień dysocjacji - zadania  - strona 2 Chemia analityczna - Stopień dysocjacji - zadania  - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 39. Jaka jest zależność między stężeniem a stopniem dysocjacji słabego elektrolitu? Napisz odpowiednie równanie. Przy jakich stężeniach różnica stopnia dysocjacji między kwasem mocnym a słabym jest najistotniejsza? Stopień dysocjacji α wzrasta kiedy stężenie roztwory maleje, czyli im mniejsze stężenie tym większy stopień
dysocjacji. Zadanie 40. Jaka jest relacja między mocą kwasu a jego pKa? Im kwas mocniejszy tym jego pKa jest mniejsze. Zadanie 41. Oblicz pH a) 0,001 M NaOH; b) 0,1 M HCl. a) pOH = −log[OH-]
α = 100%
pOH = −log[0,001]
pH = 14 − pOH
pH = 14 − 3 = 11
b) pH = −log[H+]
α = 100%
pH = −log[0,1]=1 Zadanie 42. Na konkretnym przykładzie omów efekt wspólnego jonu. Efekt wspólnego jonu jest to zmniejszenie rozpuszczalności osadu na skutek obecności jonu wspólnego (z osadem) w roztworze. Efekt jest tym większy, im osad jest trudniej rozpuszczalny. W nasyconym roztworze trudno rozpuszczalnego związku iloczyn stężeń jonów jest wielkością stałą równa
iloczynowi rozpuszczalności Jeżeli zwiększy się stężenie jednego z jonów, to aby Ir zachował wartość stalą, trzeba odpowiednio
zmniejszyć stężenie drugiego jonu. np. dla BaSO4 Jeżeli do nasyconego roztworu BaSO4 doda się kwasu siarkowego (VI) to musi ulec zmniejszeniu stężenie jonów Ba2+, czyli rozpuszczalność BaSO4 ulegnie zmniejszeniu. Zadanie 43. Jakie może być maksymalne stężenie jonów Mg2+ w roztworze o pH = 9? Iloczyn rozpuszczalności Mg(OH)2 wynosi 1,1·10-11. Zadanie 44. Jakie może być maksymalne stężenie jonów Ag+ w 0,01 M roztworze NaCl? Iloczyn rozpuszczalności AgCl wynosi 1,6·10-10. Zadanie 45. Wyjaśnij, dlaczego pomimo tego, że jony baru są śmiertelnie trujące, w diagnostyce przewodu pokarmowego podaje się papkę barytową (BaSO4) jako kontrast. Papka barytowa jest praktycznie nierozpuszczalna. Dlatego jony baru nie mogą przedostać się do organizmu. Dodatkowo można zmieszać ją z siarczanem (VI) sodu aby dodatkowo zmniejszyć jeszcze dysocjację barytu. Zadanie 46. Wyjaśnij w jaki sposób iloczyn rozpuszczalności wynika ze stałej równowagi procesu rozpuszczania kryształu jonowego. Podaj wzór na iloczyn rozpuszczalności jodku ołowiu(II). W roztworze istnieje równowaga między osadem w fazie stałej a jonami, które z niego powstają.
BA ↔ B+ +. A-
Stała równowagi wyraża się wzorem Stężenie ciała stałego [BA] jest wielkością stałą. Pomnożenie obustronnie równania przez stałą [BA] sprawi,


(…)

…, a po drugiej iloczyn dwóch stałych, który można zastąpić jedna
wielkością Irk1 (iloczyn rozpuszczalności) Zadanie 47.
Rozpuszczalność trudno rozpuszczalnej soli wzrasta, gdy w roztworze obecny jest dobrze rozpuszczalny elektrolit, który nie ma wspólnych jonów z tą trudno rozpuszczalną solą. Wyjaśnij to zjawisko i podaj jego nazwę.
Efekt solny - siła jonowa wzrasta wraz z wzrostem stężenia jonów w roztworze…
… o znanym stężeniu? Wyjaśnij na konkretnym przykładzie. Np. pH 0,1 M roztworu octanu sodu
wynosi 8 ....., lub pH 1M roztworu chlorku amonu wynosi 5...
stopień hydrolizy to stosunek ilość cząsteczek zhydrolizowanych do ogólnej ilości cząsteczek w roztworze …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz