Iloczyn rozpuszczalności siarczków

Chemia ogólna wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • prof. dr hab. Andrzej Małecki
  • Chemia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 8225

. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody. pH i pOH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 7.1.6.1...

Stałe fizykochemiczne

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Chemia ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Stałe fizykochemiczne StęŜeniowe iloczyny rozpuszczalności dla t=25°C. Wartości podano jako pKSo...