Analiza jakościowa-IV i V grupa kationów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza jakościowa-IV i V grupa kationów - strona 1 Analiza jakościowa-IV i V grupa kationów - strona 2 Analiza jakościowa-IV i V grupa kationów - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA JAKOŚCIOWA  Opracowanie: Krystyna Moskwa, Emil Zieliński      IV grupa analityczna kationów.  Odczynnik grupowy: (NH4)2CO3 w obecności NH4Cl i NH4OH.  Kationy: Ba 2+, Ca2+, Sr2+ (wszystkie bezbarwne).  Do czwartej grupy analitycznej należą kationy, które nie dają osadów z odczynnikami poprzednich grup.  Wytrącają się one w postaci węglanów ze zalkalizowanych amoniakiem roztworów w obecności NH4Cl.  Ponieważ metale te leżą w drugiej grupie układu okresowego, ich własności są bardzo podobne. Ich sole  są na ogół nierozpuszczalne w wodzie poza azotanami i chlorkami.  Iloczyny rozpuszczalności niektórych soli tej grupy ilustruje następujące zestawienie:  kation   węglany  siarczany   chromiany  Ba 2+   4,8.10 -9     1,1.10 -10   2,4.10-10  Sr 2+    1,6.10 -9    2,8.10 -7    3,5.10 -5  Ca 2+    1.10 -8      6,1.10 -5    2,3.10 -2  Z zestawienia widać, że iloczyny rozpuszczalności węglanów są prawie równe, a iloczyny  rozpuszczalności siarczanów i chromianów maleją ze wzrostem masy atomowej. Stanowi to doskonałą  ilustrację zmian własności pierwiastków w układzie okresowym.    1. Reakcje kationu Ba2+.   1.  Kwas solny, siarkowodór, siarczek amonu nie wytrącają osadu z roztworów soli  baru.    2.  Węglan amonu wytrąca z alkalicznych roztworów soli baru biały osad węglanu baru:   Ba(NO3)2 + (NH4)2CO3 = BaCO 3↓  + 2NH4NO3     lub jonowo: Ba 2+ + CO 3 2- = BaCO 3↓  Osad ten łatwo roztwarza się w kwasach z wydzieleniem dwutlenku węgla:   BaCO3 + 2HCl = BaCl2 + H2O + CO2↑    3.  Kwas siarkowy(VI) i siarczany(VI) wytrącają z roztworów soli baru  biały krystaliczny osad BaSO4 :   Ba2+ + SO42- = BaSO4↓    4.  Nasycony roztwór siarczanu(VI) wapnia, tzw. woda gipsowa, wytrąca z roztworów soli baru natychmiast  biały osad siarczanu(VI) baru.   BaCl2 + CaSO4 = BaSO4↓ + CaCl2     5.  Szczawian amonu wytrąca z roztworów soli baru biały osad szczawianu baru:   Ba(NO3)2 + (NH4)2C2O4 = BaC2O4↓ + 2NH4NO3    lub jonowo:  Ba 2+ + C 2O4 2- = BaC 2O4↓  Osad szczawianu baru roztwarza się w kwasie octowym.    6.   Chromian(VI) potasu wytrąca z roztworów soli baru żółty osad chromianu(VI) baru rozpuszczalny w  kwasach mineralnych, a nierozpuszczalny w kwasie octowym.    Ba(NO3)2 + K2CrO4 = BaCrO4↓+ 2KNO3  lub jonowo: Ba 2+ + CrO 4 2- = BaCrO4↓     7.  Sole baru barwią płomień palnika na kolor zielony.      2. Reakcje kationu Sr2+.  1.  Kwas solny, siarkowodór, siarczek amonu nie wytrącają osadu z roztworów soli  strontu.    2.  Węglan amonu wytrąca z alkalicznych roztworów soli strontu biały osad węglanu strontu: 

(…)

… soli
magnezu biały krystaliczny osad fosforanu(V) amonu i magnezu:
MgCl2 + Na2HPO4 + NH4OH = MgNH4PO4↓ + 2NaCl + H2O
lub jonowo: Mg2+ + HPO42- + NH4OH = MgNH4PO4↓ + H2O
3. Wodorotlenek sodu lub potasu wytrąca z roztworów soli magnezu biały galaretowaty osad
wodorotlenku magnezu, nierozpuszczalny w nadmiarze NaOH:
Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2↓
4. Wodorotlenek amonu wytrąca z roztworów soli magnezu białe zmętnienie wodorotlenku magnezu.
2+
MgCl2 + 2NH4OH = Mg(OH)2 + 2NH4Cl
lub jonowo: Mg + 2OH = Mg(OH)2
2. Reakcje kationu NH4+.
1. Odczynniki grupowe nie dają osadów z roztworami soli amonu.
2. Sole amonu ogrzewane z wodorotlenkiem sodu wydzielają amoniak, gaz o charakterystycznej woni:
NH4Cl + NaOH = NH4OH + NaCl
NH4OH → NH3 + H2O
Rozpuszczalność NH4OH w wodzie maleje w podwyższonej temperaturze…
…↓ + 2NH4Cl lub jonowo: Sr + CO3 = SrCO3↓
Osad ten roztwarza się w kwasach.
3. Kwas siarkowy(VI) i siarczany(VI) strącają z roztworów soli strontu biały galaretowaty osad SrSO4:
Sr2+ + SO42- = SrSO4↓
4. Woda gipsowa strąca po chwili z roztworów soli strontu biały osad siarczanu strontu.
SrCl2 + CaSO4 = SrSO4↓ + CaCl2
W reakcji tej początkowo pojawia się zmętnienie, a po pewnym czasie wytrąca się osad…
…. Jeżeli wprowadzi się do próbki
pręcik szklany zwilżony kwasem solnym, to można zauważyć obfite białe dymy powstającego salmiaku
(chlorku amonu) , co wskazuje niezawodnie na obecność soli amonu.
3. Odczynnik Nesslera (czterojodortêcian(II) potasu) str¹ca z roztworów soli amonu żółty lub żółtobrunatny osad:
2HgI42- + 4OH- + NH4+ = OHg2NH2I + 3H2O + 7IOdczynnik Nesslera przygotowuje się następująco: kilka kropli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz