Identyfikator - strona 20

Polityka regionalna i NUTS

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029

identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego kraju. Schematyczny sposób zapisu symboli terytoriów...

Adresy internetowe

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Agnieszka Ceglińska
  • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

, adresami elektronicznymi), złożone w schemacie: uŜytkownik@domena, gdzie część pierwsza to identyfikator...

Wzór umowy-Świadectwo pracy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 973

- stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny. 2. W ust. 1...

Dowody osobiste 1

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Piotr Rączka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

wydającego dowód osobisty i jego identyfikator terytorialny. 2. W części A formularza zamieszcza się dane...