Nawiązanie połączenia konsolowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nawiązanie połączenia konsolowego  - omówienie - strona 1 Nawiązanie połączenia konsolowego  - omówienie - strona 2 Nawiązanie połączenia konsolowego  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest:
Nawiązanie polaczenia konsolowego z wybranym urządzeniem Cisco (router/switch).
Podstawowa konfiguracja switcha Cisco oraz zarządzanie konfiguracją switcha/routera Cisco.
2. Teoria
Trzy rodzaje pamięci w urządzeniach Cisco:
pamięć flash, w której zapamiętany jest system operacyjny - IOS,
pamięć NVRAM (startup-config), gdzie zapamiętana jest konfiguracja startowa urządzenia,
pamięć RAM (running-config), gdzie przechowywana jest bieżąca konfiguracja urządzenia. Jest ona wczytana z pamięci nvram w trakcie startu systemu. Jeżeli konfiguracja zostanie zmieniona w trakcie działania systemu, to zmiany zostają natychmiast uwzględnione. Jeżeli zmiany nie zostaną zapisane do pamięci nvram, to po restarcie znowu będzie obowiązywała poprzednia konfiguracja.
Wyróżniamy następujące podstawowe tryby konfiguracji:
tryb użytkownika zwykłego - nie ma zbyt wielu uprawnień i możliwości podglądu.
tryb użytkownika uprzywilejowanego - użytkownik ma pełne prawa podglądu danych i konfiguracji systemu. Routerenable - wejście w tryb uprzywilejowany
tryb konfiguracji globalnej
tryb konfiguracji szczegółowej
3. Przebieg ćwiczenia
Nawiązanie polaczenia konsolowego z wybranym urządzeniem Cisco (router/switch).
Komunikacja z urządzeniem Cisco jest możliwe za pomocą programu emulującego szeregowy terminal tekstowy. Istnieje wiele wersji takich terminali. W systemie Windows można skorzystać z programu HyperTerminal Zamiennie można skorzystać z programu Putty, TeraTerm, Minicom. Zgodnie z zaleceniami prowadzącego nasze połączenie nawiązaliśmy za pomocą programu Putty z następującymi parametrami sesji:
nazwa sesji - Laboratorim4
identyfikator portu szeregowego - com1 prędkość transmisji - 9600 bit/s,
ilość bitów danych- 8 bitów
kontrola parzystości - brak,
ilość bitów stopu - 1 bit,
kontrola przepływu - brak
Wszystko przebiegło zgodnie z oczekiwaniami poprawnie po zainicjowaniu sesji na ekranie zgłosiło się konfigurowane urządzenie.
Podstawowa konfiguracja switcha Cisco
Po zapoznaniu się z interfejsem CLI oraz sprawdzeniu różnych poziomów konfiguracji dla różnych rodzajów użytkowników przystąpiliśmy do konfiguracji switcha. Na początku skasowaliśmy starą konfigurację w nvram i zresetowaliśmy urządzenie.
Usuniecie konfiguracji startowej: Switch#erase startup-config Reset systemu: Switch#reload Po restarcie systemu urządzenie zaproponowało nam wejście w tryb konfiguracji początkowej, zrezygnowaliśmy z tego i przystąpiliśmy do ręcznej konfiguracji określonych w zadaniu punktów tj. konfiguracji nazwy switcha, komunikatu dnia (MOTD), konfiguracji haseł dostępu, interfejsu zarządzającego VLAN (opis, adres IP, maska, "podnieśliśmy" interfejs), konfiguracji opisów podłączonych interfejsów, konfiguracji bramy domyślanej ( adres interfejsu Ethernet routera).


(…)

… i nvram poleceniami: show running-config i show startup-config Przedstawione wyniki różniły się od siebie pamięć vnram była pusta dlatego za pomocą komendy Switch#copy running-config startup-config
zapisaliśmy wprowadzone ustawienia do pamięci trwałej. Po ponownym sprawdzeniu zawartości pamięci otrzymaliśmy zgodność ustawień w ram i nvram.
Zarządzanie konfiguracja switcha/routera Cisco.
Zadanie polegało…
…#configure terminal Switch(config)#hostname SW_7 (zgodnie z zaleceniami dla stanowisk komputerowych PC14, PC15)
komunikat dnia (MOTD): Switch(config)#banner motd # System nadzorowany. Dostęp tylko dla autoryzowanych uzytkownikow # hasła dostępu: zgodnie z zaleceniami Konfiguracja hasła użytkownika:
Switch#configure terminal, Switch(config)#line console 0, Switch(config-line)#password cisco, Switch(config-line)#login Konfiguracja hasła użytkownika w sesjach vty (telnet): Switch#configure terminal, Switch(config)#line vty 0 15, Switch(config-line)#password cisco, Switch(config-line)#login
adres IP Switcha skonfigurowaliśmy przypisując go do tzw. VLANu zarządzającego. Domyślnie jest to VLAn 1, do którego przypisane są wszystkie porty switcha.
Switch#configure terminal, Switch(config)#interface VLAN 1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz