Konfiguracja urządzeń aktywnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konfiguracja urządzeń aktywnych - omówienie - strona 1 Konfiguracja urządzeń aktywnych - omówienie - strona 2 Konfiguracja urządzeń aktywnych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie - Sieci Komputerowe: Ćwiczenie nr 4
1.Temat i cel ćwiczenia:
Temat: Konfiguracja urządzeń aktywnych. Celem ćwiczenia jest nawiązanie polaczenia konsolowego z wybranym urządzeniem Cisco (router/switch). Podstawowa konfiguracja switcha Cisco oraz zarządzanie konfiguracją switcha/routera Cisco.
2. Wstęp teoretyczny
Urządzenia Cisco posiadają przeważnie trzy rodzaje pamięci:
pamięć flash (oznaczana w notacji IOS jako flash), gdzie zapamiętany jest system operacyjny - IOS,
pamięć NVRAM (oznaczana w notacji IOS jako startup-config), gdzie zapamiętana jest konfiguracja startowa urządzenia,
pamięć RAM (oznaczana w notacji IOS jako running-config), gdzie przechowywana jest bieżąca konfiguracja urządzenia. Jest ona wczytana z pamięci nvram w trakcie startu systemu. Jeżeli konfiguracja zostanie zmieniona w trakcie działania systemu, to zmiany zostają natychmiast uwzględnione. Jeżeli zmiany nie zostaną zapisane do pamięci nvram, to po restarcie znowu będzie obowiązywała poprzednia konfiguracja.
System operacyjny IOS jest ciągle rozwijany, a jego kolejne wersje są numerowane. W ramach każdej wersji istnieją bardziej lub mniej rozbudowane jej odmiany. Podział jest tworzony w zależności od funkcjonalności zawartych w danej odmianie. Przykładowo jedna odmiana może być prosta, zapewniająca podstawowa funkcjonalność urządzenia (base IP), inna może posiadać dodatkowe funkcje zwiększające bezpieczeństwo (szyfrowanie, VPN, itp.) W zależności od potrzeb użytkownik może zakupić najbardziej odpowiedni dla niego system w odpowiedniej odmianie.
Znaczna cześć urządzeń Cisco ma budowę modułowa. Oznacza to, ze urządzenie może być rozbudowywane o dodatkowe interfejsy. Wiąże sie z tym odpowiednia numeracja interfejsów. Przykładowo Ethernet 0/0 oznacza zerowy interfejs ethernetowy w zerowym module, Serial 1/2 oznacza 2 interfejs szeregowy w pierwszym module.
Zaleta urządzeń Cisco jest prosty i wspólny dla większości urządzeń interfejs konfiguracyjny - CLI. (Command Line Interface)
Wyróżniamy następujące podstawowe tryby konfiguracji:
tryb użytkownika zwykłego - nie ma zbyt wielu uprawnień i możliwości podglądu.
tryb użytkownika uprzywilejowanego - użytkownik ma pełne prawa podglądu danych i konfiguracji systemu. Routerenable - wejście w tryb uprzywilejowany
tryb konfiguracji globalnej
tryb konfiguracji szczegółowej
3. Przebieg ćwiczenia
3.1 Nawiązanie polaczenia konsolowego z wybranym urządzeniem Cisco (router/switch).
Komunikacja z urządzeniem Cisco jest możliwe za pomocą programu emulującego szeregowy terminal tekstowy. Istnieje wiele wersji takich terminali. W systemie Windows można skorzystać

(…)

…, zrezygnowaliśmy z tego i przystąpiliśmy do ręcznej konfiguracji określonych w zadaniu punktów tj. konfiguracji nazwy switcha, komunikatu dnia (MOTD), konfiguracji haseł dostępu, interfejsu zarządzającego VLAN (opis, adres IP, maska, "podnieśliśmy" interfejs), konfiguracji opisów podłączonych interfejsów, konfiguracji bramy domyślanej ( adres interfejsu Ethernet routera).
Konfiguracja:
nazwa switchaŁ Switch#configure terminal Switch(config)#hostname SW_8 (zgodnie z zaleceniami dla stanowisk komputerowych PC16, PC17)
komunikat dnia (MOTD): Switch(config)#banner motd # System nadzorowany. Dostęp tylko dla autoryzowanych uzytkownikow # hasła dostępu: zgodnie z zaleceniami Konfiguracja hasła użytkownika:
Switch#configure terminal, Switch(config)#line console 0, Switch(config-line)#password cisco, Switch(config-line)#login Konfiguracja hasła użytkownika w sesjach vty (telnet): Switch#configure terminal, Switch(config)#line vty 0 15, Switch(config-line)#password cisco, Switch(config-line)#login
adres IP Switcha skonfigurowaliśmy przypisując go do tzw. VLANu zarządzającego. Domyślnie jest to VLAn 1, do którego przypisane są wszystkie porty switcha.
Switch#configure terminal, Switch(config)#interface VLAN 1…
… i nvram poleceniami: show running-config i show startup-config Przedstawione wyniki różniły się od siebie pamięć vnram była pusta dlatego za pomocą komendy Switch#copy running-config startup-config
zapisaliśmy wprowadzone ustawienia do pamięci trwałej. Po ponownym sprawdzeniu zawartości pamięci otrzymaliśmy zgodność ustawień w ram i nvram.
3.3 Zarządzanie konfiguracja switcha/routera Cisco.
Zadanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz