Podstawy zarządzania - wykład 13

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykład 13 - strona 1 Podstawy zarządzania - wykład 13 - strona 2 Podstawy zarządzania - wykład 13 - strona 3

Fragment notatki:


PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 1 FUNKCJE ZARZĄDZANIA:  KONTROLOWANIE  PLANOWANIE ORGANIZOWANIE PRZEWODZENIE KONTROLOWANIE NAKŁADY Z OTOCZENIA: zasoby ludzkie zasoby finansowe zasoby fizyczne zasoby informacyjne Cele osiągnięte: sprawnie skutecznie PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 2 Kontrolowanie Kontrola  to działanie identyfikujące i mierzące  róŜnicę między stanem załoŜonym a stanem  rzeczywistym. Dlaczego kontrolować? PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 3 Etapy procesu kontroli Podejmowanie działa ń koryguj ących Pomiar efektywno ści Porównywanie efektywno ści z normami Cele organizacyjne, wydziałowe, działów, indywidualne Ustalenie norm  i metod pomiaru Ustalenie norm i metod pomiar Cele organizacyjne wydziałowe działów, indywidualn PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 4 Cechy skutecznego systemu kontroli  Odniesienie do celów i planów organizacyjnych Dokładność i aktualność Obiektywizm i zrozumiałość Realizm ekonomiczny i organizacyjny Elastyczność Akceptacja Wskazywać, jakie są poŜądane działania korygujące Spójność PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 5 Rodzaje kontroli rozwiązuje  problemy po ich  wystąpieniu rozwiązuje  problemy  w trakcie ich  występowania zapobiega  problemom Kontrola  końcowa Kontrola  prewencyjna Kontrola  bieŜąca WYNIKI NAKŁADY PROCESY PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 6 Kto sprawuje kontrolę? Księgowi i rewidenci? – nie tylko! Wszyscy menedŜerowie? – oczywiście! Wszyscy pracownicy? – coraz częściej! PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 7 Kontrolowanie  – obawy i nadzieje – PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 8 Kontrola pracy ludzi:  granica między kontrolą a inwigilacją? Jesteś lojalnym pracownikiem duŜej sieci hotelowej. Właśnie dowiedziałeś się, Ŝe wraz z kolegą zostałeś w tajemnicy nagrany na wideo w łazience  przy holu hotelu. ChociaŜ mówiliście tylko o sprawach osobistych (w  trakcie mycia rąk), odnosisz wraŜenie, Ŝe hotel Ci nie ufa. JeŜeli pracujesz w liniach lotniczych US Airways przy sprzedaŜy biletów  za pośrednictwem telefonu, Twoje rozmowy telefoniczne mogą być monitorowane. Firma monitoruje je, Ŝeby ustalić, jak Ci idzie i w jaki  sposób mógłbyś udoskonalić swoją pracę. Monitorowanie moŜe teŜ

(…)

… Airways przy sprzedaŜy biletów
za pośrednictwem telefonu, Twoje rozmowy telefoniczne mogą być
monitorowane. Firma monitoruje je, Ŝeby ustalić, jak Ci idzie i w jaki
sposób mógłbyś udoskonalić swoją pracę. Monitorowanie moŜe teŜ
posłuŜyć do udokumentowania, Ŝe nie wykonujesz naleŜycie swoich zadań,
i potencjalnie doprowadzić do Twojego zwolnienia.
W koncernie Olivetti wszyscy pracownicy otrzymują…
… się nie tylko z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii. Niektórzy pracodawcy zatrudniają specjalnych agentów,
detektywów, angaŜują pracowników firmy itp., którzy sprawdzają to, co
robimy w pracy i poza nią.
W jakim stopniu firma powinna sprawować kontrolę nad prywatnym
Ŝyciem jej pracowników?
PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 9
Kontrola pracy ludzi
Motywy kontroli:
kontrola realizacji celów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz