Humana - strona 7

Teoria Filozofii Prawa

 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4592

zbawienia oraz prawa ludzkiego (lex humana) wywodzącego się z prawa wiecznego za pośrednictwem prawa...

Zarys teorii i filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 1932
Wyświetleń: 6125

zbawienia oraz prawa ludzkiego (lex humana) wywodzącego się z prawa wiecznego za pośrednictwem prawa...

Zarys teorii i filozofii prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 1939
Wyświetleń: 7749

zbawienia oraz prawa ludzkiego (lex humana) wywodzącego się z prawa wiecznego za pośrednictwem prawa...

Zarys filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Prawo karne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1995

zbawienia oraz prawa ludzkiego (lex humana) wywodzącego się z prawa wiecznego za pośrednictwem prawa...

Świetlice terapeutyczne - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183

CZAS WOLNY Pojęcie czasu wolnego prawie zawsze kształtowało się jako przeciwstawienie pojęcia pracy rozumianego jako wysiłek fizyczny. Oficjalna terminologia czasu wolnego nie jest w pełni zgodna, co do treści, jakie w sobie zawiera, przyjmuje się jednak, że stanowi ten okres dnia w życiu człowie...

Rola telewizji w życiu dziecka 6-letniego

 • Socjologia
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 12978

Dokument ma 84 strony. Praca licencjacka złożona jest z następujących części: wstęp, problematyka badań w świetle literatury, funkcje i zadania telewizji, specyfika przekazu telewizyjnego, wpływ telewizji na rozwój osobowości dziecka, pozytywny wpływ telewizji na rozwój osobowości jednostki, zagroż...

Opracowanie do egzaminu

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Małgorzata Łuszczyńska
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 3927

na odróżnienie dobra i zła; lex Humana-jest drugim prawem per partipationem. Wywodzi się ono z prawa wiecznego...