Rola telewizji w życiu dziecka 6-letniego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 14994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola telewizji w życiu dziecka 6-letniego - strona 1 Rola telewizji w życiu dziecka 6-letniego - strona 2 Rola telewizji w życiu dziecka 6-letniego - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 84 strony. Praca licencjacka złożona jest z następujących części: wstęp, problematyka badań w świetle literatury, funkcje i zadania telewizji, specyfika przekazu telewizyjnego, wpływ telewizji na rozwój osobowości dziecka, pozytywny wpływ telewizji na rozwój osobowości jednostki, zagrożenia w sferze fizycznej, ujemne oddziaływanie telewizji na sferę intelektualną dziecka, negatywny wpływ telewizji na sferę emocjonalną dziecka, zagrożenia jakie niesie telewizja dotyczące sfery społeczno ? moralnej, warunki podnoszące wychowawczą funkcję telewizji w rozwoju dzieci, rola rodziny w kształtowaniu prawidłowych nawyków korzystania z przekazu telewizyjnego przez dziecko, treść programów telewizyjnych a rozwój osobowości dziecka, rola przedszkola w ukierunkowywaniu dzieci do właściwego odbioru przekazu telewizyjnego, metodologiczne podstawy badań, przedmiot i cele badań, problemy hipotezy i wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze, teren badań i charakter badanej grupy, organizacja i przebieg badań, wyniki badań własnych, rola telewizji w życiu dziecka 6 ? letniego w opiniach dzieci, czas przeznaczony na oglądanie telewizji przez dziecko, miejsce telewizji w kontekście innych zajęć,upodobania programowe najmłodszych, telewizyjne wzory osobowe preferowane przez sześciolatki, wzory funkcjonowania rodzinno-domowego odbioru telewizji, wzory osobowe a płeć dziecka, miejsce telewizji w życiu dziecka 6 ? letniego w opiniach rodziców, czas spędzany przez dziecko przed telewizorem w opiniach rodziców, upodobania programowe dzieci w opiniach rodziców, rola telewizji w rozwoju osobowości dzieci w opiniach rodziców, telewizja a rozwój intelektualny dzieci, telewizja a rozwój społeczno ? emocjonalny dziecka, wzory funkcjonowania rodzinno ? domowego odbioru telewizji w ocenie rodziców, wiek rodziców a funkcjonowanie wzorów rodzinno ? domowego odbioru telewizji, wykształcenie rodziców a funkcjonowanie wzorów rodzinno ? domowego odbioru telewizji, wnioski. Praca licencjacka podejmuje problemy i porusza zagadnienia takie jak: ekspansja mediów, funkcja ludyczna, stymulująca, wzorotwórcza, interpersonalna, wpływ bezpośredni, kumulatywny i podświadomy, rozwój wrażeń wzrokowych i słuchowych, efekt wyporności, choroba telewizyjna, myślenie abstrakcyjne, desensytyzacja, teoria społecznego uczenia się, działania aspołeczne itd.

Rola telewizji w życiu dziecka 6-letniego w opiniach dzieci i rodziców
SPIS TREŚCI
Wstęp …………………………………………………………………………4
ROZDZIAŁ I …………………………………………………………………6
PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIETLE LITERATURY ……………….6
Funkcje i zadania telewizji ………………………………………….…6
Specyfika przekazu telewizyjnego ……………………………………11
3. Wpływ telewizji na rozwój osobowości dziecka ……………………..14
3.1. Pozytywny wpływ telewizji na rozwój osobowości jednostki ……….14
3.2. Zagrożenia w sferze fizycznej ………………………………………..16
3.3. Ujemne oddziaływanie telewizji na sferę intelektualną dziecka ……..17
3.4. Negatywny wpływ telewizji na sferę emocjonalną dziecka ………….18
3.5. Zagrożenia jakie niesie telewizja dotyczące sfery społeczno - moralnej …………………………………………………20
Warunki podnoszące wychowawczą funkcję telewizji w rozwoju dzieci ……………………………………………………….......23
4.1. Rola rodziny w kształtowaniu prawidłowych nawyków korzystania z przekazu telewizyjnego przez dziecko ……………………………….23
4.2. Treść programów telewizyjnych a rozwój osobowości dziecka ………26
4.3. Rola przedszkola w ukierunkowywaniu dzieci do właściwego odbioru przekazu telewizyjnego …………………………………………………....27
ROZDZ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz