Herbert Spencer scjentyzm - strona 2

Proces społeczny - wykład socjologia

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1001

klasyków socjologii w XIX wieku, wspomnianego wcześniej Augusta Comteʹa, ale zwłaszcza Herberta Spencera...

Wykład - Socjologia religii

  • Uniwersytet Warszawski
  • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

, ewolucjonizmu Herberta Spencera (manizm) i teorii materializmu dialektycznego Karola Marksa „ojcowie założyciele...

Socjologia - zagadnienia wstępne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
  • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1491

bardziej humanistyczne społeczeństwo. Również Herbert Spencer uważał, że można sformułować prawa rządzące organizacją...

Darwinizm społeczno-polityczny

  • Uniwersytet Gdański
  • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3003

społeczna Herberta Spencera - metodologia badawcza Spencera opiera się na założeniu determinizmu...