Grupa pierwotna - strona 16

Wstęp do socjologii - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Barbara Zięblińska
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1512

Niewielka ilość rodzajów pozycji Niewielka ilość osób zajmujących tą samą pozycję Grupy pierwotne Grupy...

Psychoanaliza Zygmunta Freuda

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

można by to rozszerzyć na badania nad socjalizującą funkcją spełnianą zwłaszcza przez małe grupy pierwotne (rodzina). Wg...

Teorie komunikowania społecznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1561

mają relacje interpersonalne w ramach grupy pierwotnej (rodzina, grupy rówieśnicze, koleżenśkie, sąsiedzkie...

Socjologia polityki - wykład

 • dr Piotr Borowiec
 • Socjologia polityki
Pobrań: 217
Wyświetleń: 966

między grupami pierwotnymi i wtórnymi: odrębny system działania społecznego - odmienność stosunków łączących...