Czynniki społeczne zachowań konsumentów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki społeczne zachowań konsumentów - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zachowania konsumentów dr Agata Małysa-Kaleta
Opracowane zagadnienia część 4
35 Czynniki społeczne zachowań konsumentów
Grupa odniesienia, Rodzina, Role i status
Czynniki społeczne. Grupy odniesienia-gr.odniesienia danej jednostki składa się ze wszystkich grup, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na jej zachowanie i postawy. Są to grupy do których jednostka należy lub z którymi wchodzi w interakcje. Grupy pierwotne-gr. Nieformalne, rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, koledzy z pracy, i jednostka prawie ciągle styka się z nimi. Grupy wtórne-regilijne, zawodowe, związkowe bardziej sformalizowane. Grupy aspiracyjne-do których jednostka chciałaby należeć.Grupa dysocjacyjna to taka której system wartości lub zachowania dana jednostka odrzuca. Poziom wpływu grup odniesienia jest różny w zależności od grupy i marki.Wpływ grup odniesienia zmienia się w miare jak produkty przechodzą przez poszczególne fazy swego cyklu życia. Rodzina-członkowie rodziny stanowią najbardziej wpływową grupę odniesienia.Rodzina wychowawcza składa się z rodziców nabywcy, pod wpływem rodziców każdy kształtuje poglądy dotyczące religii, polityki, ekonomii, kształtuje ambicje życiowe, poczucie własnej wartości, miłości. Rodzina prokreacji -współmałżonek i dzieci - uwzględnienie roli męża,wpływ na żonę i dzieci. Rola i status-Jednostka jest członkiem wielu grup:rodzina, kluby, organizacje.Pozycja jednostki w każdej grupie może być określona w kategoriach roli i statusu.Każda z ról będzie mięć wpływ na jej zachowanie w procesie dokonywania zakupu. Z każdą rolą związany jest pewien status. Firmy świadome są, że produkty i marki są potencjalnym symbolem statusu.
36 Czynniki osobiste zachowań konsumentów
wiek i etap w cyklu życia, zawód, sytuacja ekonomiczna, styl życia, osobowość ambicje życiowe
Czynniki osobiste - na decyzje nabywcy mają wpływ przede wszystkim jego wiek, etap życia, zawód czynniki ekonomiczne, styl życia oraz osobowość i sposób samookreślenia. Wiek i etap życia-ludzie konsumują różne produkty w ciągu swojego życia. W pierwszych miesiącach po urodzeniu jedzą odżywki dla niemowląt, w okresie wzrostu i dojrzałości produkty zywnościowe-większość, a w starszym wieku -specjalne produkty dietetyczne. Gusty ludzi w zakresie odzieży, mebli, czy rekreacji są również zwiazane z wiekeiem. Zawód-na wzorce konsumpcyjen jednostki wpływa jej zawod. Robotnik pracujący przy maszynie będzie kupować odzież roboczą,, opakowania przeznaczone na 2 śniadanie. Prezes zarządu będzie kupować drogie garnitury, podróżować samolotami.Firmy próbują zidentyfikować grupy zawodowe, które szczególnie interesują się jej produktami, przedsiębiorstwo może wyspecjalizować się i dostosować swoje produkty do określonej gr. Zawodowej.

(…)

… na nie, ale również w popycie na dobra pokrewne- substytucyjne, komplementarne. Wzrost cen na jedne dobra powoduje, że po upływie pewnego czasu następuje spadek popytu na te dobra i dobra komplementarne oraz wzrost popytu na dobra substytucyjne tak np. wzrost cen rakiet tenisowych spowoduje również spadek popytu na piłki do tenisa. Wzrost ceny masła spowoduje spadek popytu na masło i wzrost popytu na margarynę. Reakcje…
… w mniejszym stopniu reaguje na zmiany dochodu bieżących a są bardzo wrażliwe na zmiany zasobów
krótkookresowa skłonność do konsumpcji jest mniejsza niż długookresowa
dochód stały = średnia ważona dochodu bieżącego, dochodu poprzedniego i dochodu przyszłego.
48. POJĘCIE PRZECIĘTNEJ I KRAŃCOWEJ SKŁONNOŚCI DO KONSUMPCJI:
Przeciętna skłonność do konsumpcji - stosunek wydatków konsumpcyjnych do dochodu narodowego. Mówi ona, jaka część dochodu przeznaczona jest na konsumpcję.
Krańcowa skłonność do konsumpcji - stosunek przyrostu wydatków konsumpcyjnych do przyrostu dochodu. Mówi o tym jaka część dodatkowego dochodu przeznaczona jest na dodatkową konsumpcję.
49. I i II PRAWO ENGLA - CHARAKTERYSTYKA, INTERPRETACJA , WARUNKI OSŁABIENIA PRAW.
I Prawo Engla :
Wraz ze wzrostem dochodu ludności rośnie ogólny poziom…
… że kiedy znamy wielkości dochodów i skłonność do oszczędzania możemy określić wielkość konsumpcji ponieważ jest ona niezaoszczędzonym dochodem
 spada dochód spada konsumpcja, rośnie dochód rośnie konsumpcja, chociaż nie o tyle o ile wzrósł dochód
 pojęcie przeciętnej i krańcowej skłonności do konsumpcji K=niezaoszczędzone D
 była wielokrotnie weryfikowana
46. Hipoteza dochodu względnego/ relatywnego (J.S…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz