Pytania na egzamin z historii wychowania i myśli pedagogicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5915
Wyświetleń: 9772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin z historii wychowania i myśli pedagogicznej - strona 1 Pytania na egzamin z historii wychowania i myśli pedagogicznej - strona 2 Pytania na egzamin z historii wychowania i myśli pedagogicznej - strona 3

Fragment notatki:

Pytania na egzamin z historii
Definicja historii wychowania: Historia wychowania to nauka zajmująca się dziejami oświaty, praktyki szkolnej i myśli pedagogicznej.
STAROŻYTNOŚĆ
Pierwsza szkoła: leśna.
Pierwszy egzamin: inicjacja.
Wspólnota pierwotna to: formacja społeczno-ekonomiczna będąca pierwszą formą współżycia zbiorowości ludzkiej.
Okres wspólnoty pierwotnej: grupa pierwotna, ustrój rodowy, demokracja wojskowa.
Funkcjonująca forma wychowania: wychowanie naturalne.
Najstarsze cywilizacje: Babilon, Sumer, Egipt, Chiny
Najstarsze miasta: Jerycho, Uhr, Eridu, Kisz, Umma
Religie w starożytności: Buddyzm, Islam, Chrześcijaństwo
Kto wymyślił pismo: Sumerowie
Pismo: Sumer-klinowe
Egipt-obrazkowe
Ameryka (Inkowie)-supełkowe Typy szkół w Egipcie: kapłańskie, pisarzy, wojskowe, szkoły wytwórców (rzemieślników, rolników)
Etapy egzaminów w Chinach i tytuły: I etap kwitnący talent, II etap promowany uczony, III etap zdolny do urzędu.
Konfucjusz: twórca systemu filozoficzno-moralnego Chin, pierwszy filozof świecki który proponował wiedzę opartą na podstawach naukowych
STAROŻYTNA GRECJA
Kto napisał Iliadę i Odyseję: Homer.
Grecja dzieli się na: Bliski wschód (Egipt, Syria, Babilon, Irak, Turcja, Izrael), Daleki wschód (Indie, Chiny, Japonia)
Okresy w starożytnej Grecji: Homerycki IV w.pn.e., klasyczny IV-III w.p.n.e., hellenistyczny III-II w.p.n.e.
Upadek Grecji: 146 p.n.e. nastąpił podbój Grecji przez Rzymian
Krypteja: szkoła przetrwania w Starożytnej Grecji
Niewolnictwo:
Patriarchalne- pierwsza forma niewolnictwa, niewolnicy prowadzili gospodarstwa ludzi do których należeli, pracowali z właścicielami
Klasyczne- wykorzystywani niewolnicy fizycznie do produkcji, tylko w cywilizacjach zachodnich
Prawodawca Aten: Solon
Polis: państwo-miasto, pierwsze polis to Sparta
Nomos: Styl życia w polis
Twórca wychowania: Homer- uważa się go za wychowawcę w Starożytnej Grecji
Prawodawca Sparty: Likurg- przypisywano mu organizację systemu wychowania w Sparcie
Cechy wychowania spartańskiego: charakter militarny, szkoły państwowe bez rozwoju umysłu, przyzwyczajanie do znoszenia bólu, państwo decydowało o wychowaniu, dziewczynki też uczęszczały do szkoły, efebia obowiązkowa, ostatni etap wychowania to 10 lat służby wojskowej.
Cechy wychowania ateńskiego: wychowanie humanistyczne, harmonijny rozwój umysłu i ciała, szkoły prywatne, uczono pisania i czytania, potem gimnastyka, tylko chłopcy chodzili do szkoły, efebia początkowo dobrowolna, mając 20 lat stawał się pełnoprawnym obywatelem.


(…)

…: Piotr Ramus
Polska: Andrzej Frycz Modrzewski, Sebastian Petrycy, Erazm Gliczner, Szymon Marycjusz
Reformacja: ruch religijny dążący do wprowadzenia reform w kościele katolickim w zakresie doktryny organizacji i obyczajowości
Przedstawiciele reformacji w Niemczech: Marcin Luter, Filip Melanchton, Jan Sturm
Kontrreformacja: walka przeprowadzona przez kościół katolicki z postępami reformacji połowa VI…
… umiejętności w Atenach: czytanie i pływanie.
Kim byli Sofiści i przedstawiciele: Sofiści to wędrowni mędrcy, nauczyciele, pedagodzy. Uczyli mowy, dobierania argumentów. Filozofia Sofistów koncentrowała się wokół człowieka, czyniąc go miarą wszystkich rzeczy. Działali w V-IV w. p.n.e. Przedstawiciele: Krytiasz, Gorgiasz, Protagoras, Hippiasz i Alkidamos.
Najważniejsze przedmioty Sofistów: filozofia, dialektyka…
…:
początek 966 (przyjęcie chrztu przez Polskę)
koniec 1474 (pojawienie się pierwszego druku w Polsce)
Teocentryzm: Bóg w centrum, przekładało się to na sztukę, kulturę i szkolnictwo
Teologia: królowa nauk
Scholastyka (IX-XV w): metoda, system nauczania średniowiecznego której istotą jest przyjmowanie pewnych stwierdzeń i prawd; dążenie do rozumowego uzasadnienia treści religijnych, ograniczenie…
…: pałacowa, kościelna, rycerska, kolegiacka
Rodzaje szkół kościelnych: kolegiackie, klasztorne, katedralne, parafialne
Etapy szkoły rycerskiej (wychowanie dworskie): paź, giermek, rycerz
Etapy wychowania rzemieślniczego (wychowanie cechowe): terminator, czeladnik, mistrz
Majstersztyk - egzamin na mistrza w szkole mieszczańskiej
Świeckie szkoły mieszczańskie: Włochy, Anglia, Niemcy, Francja
Siedem cnót…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz